Monito.com
Ile gotówki można przewieźć przez granicę

Ile pieniędzy można przewieźć przez granicę w 2023 roku?

paź 17, 2023
Informacja o linkach afiliacyjnych

Polacy wyjeżdżając na zagraniczne wakacje lub wracając z pracy za granicą, bardzo często przewożą pieniądze w gotówce.

Ile pieniędzy można przewieźć przez granicę w 2023 roku, żeby nie mieć problemów z prawem? Ile można przewieźć gotówki samolotem, a ile samochodem?

W tym wpisie w prosty sposób omawiamy przewożenie pieniędzy przez granicę.

recommendation icon

Rekomendacja Monito:

Zamiast przewozić pieniądze w gotówce przez granicę, załóż konto wielowalutowe Revolut.

Konto założysz w kilka minut przez internet.

info icon

Revolut nie jest licencjonowanym bankiem w Wielkiej Brytanii. Niniejszy artykuł może nie być przeznaczony dla odbiorców w Wielkiej Brytanii.

Przewóz gotówki przez granicę a prawo [aktualizacja: 2023]

W 2007 roku weszło w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej dotyczące wwożenia i wywożenia gotówki z i do Unii Europejskiej. Przewóz gotówki jest więc regulowany przez przepisy wewnątrzunijne. Ponadto przepisy te zostały zaktualizowane 3 czerwca 2021 roku (rozporządzenie jest dostępne tu).

Ograniczenia w przewozie gotówki nie są więc jakimś wymysłem, tylko obowiązującym prawem, z którym naprawdę warto się liczyć, jeśli nie chcemy mieć problemów. Zostało ono wprowadzone po to, aby zapobiegać terroryzmowi oraz praniu brudnych pieniędzy. 

Jakie zmiany zostały wprowadzone 3 czerwca 2021 roku?

3 czerwca 2021 roku przepisy dotyczące przewozu pieniędzy zostały rozszerzone o środki pieniężne wwożone i wywożone z Unii Europejskiej w przesyłkach kurierskich, pocztowych, a nawet cargo i przesyłkach kontenerowych. Nowe zasady, które obowiązują obecnie (2023), objęły tzw. „wysoce płynne środki przechowywania" (są to na przykład monety, które w 90% składają się ze złota lub grudki albo sztabki złota o zawartości co najmniej 99,5%) i karty przedpłacone.

Ile pieniędzy można legalnie przewieźć przez granicę? 

W pełni legalnie możemy przewieźć przez granicę środki płatnicze o wartości do 10 tysięcy euro (lub równowartość tej kwoty w innej walucie). Jeśli nie przekraczamy tej kwoty, to nie musimy nic i nigdzie zgłaszać. 

Jeśli przewozimy 10 tysięcy euro lub więcej (lub równowartość w innej walucie) to musimy to zgłosić, bez względu na to, czym podróżujemy (samolotem, samochodem czy statkiem). Deklarację musimy złożyć właściwym organom Straży Granicznej lub organom celnym Służby Celno-Skarbowej.

Środek lokomocji nie ma tu żadnego znaczenia. 

Przewożąc kwotę powyżej 10 tysięcy euro (na osobę), musimy mieć potwierdzenie, że pochodzą one z legalnego źródła. Mogą być to na przykład wyciągi z banku albo potwierdzenie od pracodawcy. 

W przypadku przewozu polskich złotych, w momencie przewozu gotówki obowiązują średnie kursy NBP z dnia poprzedniego. 

Ile euro można przewieźć przez granicę? 

Obecnie możemy przewozić przez granicę maksymalnie 10 000 euro, czyli około 44 333¹. Wyższe kwoty muszą być zgłaszane do organów celnych krajów, z których wyjeżdżamy i do których wjeżdżamy.

Co zaliczamy do środków płatniczych? 

Środki płatnicze to nie tylko gotówka (waluty polskie i obce). Zalicza się do nich też:

 • banknoty i monety, które zostały wycofane z obiegu (a które można wymienić i posiadają określoną wartość),
 • czeki (również podróżne)
 • papiery wartościowe
 • weksle
 • złoto
 • „wysoce płynne środki przechowywania" - na przykład monety, które w 90% składają się ze złota lub grudki lub sztabki złota o zawartości co najmniej 99,5% kruszcu
 • karty przedpłacone (to karty niespersonalizowane).
recommendation icon

💳 Nie zabieraj gotówki, załóż konto Revolut

Wyjeżdżasz za granicę i potrzebujesz konta wielowalutowego?

Załóż konto Revolut — zyskaj najlepsze konto i kartę wielowalutową na rynku.

Jak zgłosić przewóz pieniędzy przez granicę?

Jeśli wwozimy lub wywozimy z Unii Europejskiej Środki o wartości większej niż 10 tysięcy euro, musimy je zgłosić, wypełniając:

 • Formularz deklaracji środków pieniężnych
 • Formularz ujawnienia środków pieniężnych
 • Formularze do celów urzędowych
 • Dodatkowe potwierdzenia (dołączone do formularzy).

Przewożone pieniądze należy zgłosić właściwym organom Straży Granicznej lub organom celnym Służby Celno-Skarbowej.

Przewóz gotówki przez granicę

Przewóz gotówki w strefie Schengen

Trochę inaczej wygląda przewóz gotówki w strefie Schengen. Gdy przekraczamy wewnętrzną granicę państw Unii Europejskiej należących do Schengen, nie musimy składać deklaracji, nawet jeśli przewozimy więcej niż 10000 euro.

Do tej strefy należą następujące państwa: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.

Warto tu zauważyć, że niektóre kraje UE nie należą do strefy Schengen: Irlandia, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia i Cypr. Przy przekraczaniu tych granic składania deklaracji przy przewozie ponad 10000 euro jest obowiązkowe.

Do strefy Schengen nie należy również Wielka Brytania.

Ile można przewieźć euro przez granicę?

Wysokość kwoty w euro, którą możemy przewieźć przez granicę zależy od tego, czy przewozimy je w ramach strefy Schengen czy poza nią:

 • Przewóz euro w Schengen: Nie musimy składać deklaracji, nawet jeśli przewozimy środki o wartości większej niż 10 tysięcy euro
 • Przewóz euro poza Schengen: Zgodnie z prawem możemy przewieźć 10 tysięcy euro lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Jeśli nie mamy ze sobą więcej środków pieniężnych, nie musimy tego nigdzie zgłaszać ani wypełniać żadnych deklaracji.

Ile gotówki możemy przewieźć z UK do Polski? 

Wiele osób pracujących w UK przewozi pieniądze w gotówce do Polski. Wraz z Brexitem i całkowitym wyjściem Anglii z UE, zmianie ulegną przepisy przewozu gotówki przez granicę. Na ten moment są one praktycznie takie same, jak w Polsce. Zgłaszamy przewóz środków pieniężnych o wartości 10 tysięcy euro i więcej (lub równowartości w innej walucie). 

Ile funtów można przewieźć z Wielkiej Brytanii do Polski po Brexicie?

Bez składania deklaracji możemy przewieźć z Wielkiej Brytanii do Polski po Brexicie około 8630 funtów (równowartość 10 tysięcy euro). Możemy również przewieźć więcej pieniędzy. Wówczas jesteśmy zobligowani do złożenia deklaracji na granicy oraz potwierdzenia legalności źródła pochodzenia naszych pieniędzy (np. wyciąg z banku).

Ile funtów można przewieźć samolotem w 2023 roku?

Samolotem możemy przewieźć około 8630 funtów (równowartość 10 tysięcy euro) bez składania deklaracji. Jeśli chcemy przewieźć więcej, musimy to zgłosić i potwierdzić legalność posiadanych środków.

Środek transportu nie ma znaczenia. Takie same limity obowiązują przy przewozie funtów zarówno samochodem, samolotem, jak i autobusem.

Pobierz DARMOWĄ check-listę i zadbaj o finanse za granicą 🌎

Zapisz się do newslettera Monito i pobierz darmową chek-listę, dzięki której zadbasz o swoje finanse przed wyjazdem za granicę!

Co miesiąc otrzymasz newsletter, a w nim sprawdzone porady i tipy dotyczące płatności za granicą. Same konkrety!

Kontynuując, akceptujesz Politykę Prywatności Monito i wyrażasz zgodę na wysyłanie powiadomień mailowych, a także wskazówek i porad dotyczących przelewów oraz informacji marketingowych. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.

Ile pieniędzy można przewieźć do innych krajów?

Sprawdźmy, ile dokładnie gotówki można przewieźć między innymi krajami:

Ile gotówki możemy wwieźć do USA?

Odkąd zostały zniesione wizy do USA, Stany stają się coraz bardziej popularną destynacją wśród Polaków. Wielu rodaków wyjeżdżając do Ameryki, zabiera ze sobą gotówkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do USA możemy wwieźć środki pieniężne o wartości 10000$. Jeśli chcemy przewieźć więcej, musimy wypełnić i złożyć w urzędzie celnym Deklarację 4790. 

Brak zgłoszenia przewozu gotówki może grozić karą grzywny i postawieniem zarzutów karnych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tu.

Ile pieniędzy można przewieźć samolotem przez granicę

Ile dolarów można przywieźć z USA do Polski?

Z USA do Polski można przewieźć 10000$ bez zgłaszania. Każdą kwotę powyżej 10000$, należy zgłosić.

Ile pieniędzy można wywieźć z Polski do Niemiec?

Nie musimy deklarować przewozu gotówki do Niemiec, ponieważ zarówno Polska, jak i Niemcy należą do strefy Schengen. W tym przypadku nie obowiązuje nas konieczność deklaracji przewozu środków o wartości wyższej niż 10 tysięcy euro.

Ile gotówki można przewozić samolotem? ✈️

Przewóz gotówki samolotem nic nie zmienia w kwestii limitów, które obowiązują na przewożenie pieniędzy za granicę. Nieważne, jakim środkiem transportu podróżujemy, zawsze obowiązują te same limity.

To, ile gotówki można mieć przy sobie w samolocie, zależy od kraju, do którego jedziemy.

Przy podróżach w ramach strefy Schengen nie musimy deklarować przewozu gotówki. Jeśli podróżujemy poza strefę Schengen, bez deklaracji możemy przewozić środki pieniężne o wartości do 10 tysięcy euro (lub równowartość w innej walucie). Jeśli chcemy przewieźć więcej niż 10 tysięcy euro samolotem, musimy to zgłosić i potwierdzić legalność pochodzenia naszych środków pieniężnych.

Ile gotówki można mieć przy sobie w samolocie?

Co zrobić, jeśli chcemy przewieźć większą kwotę pieniędzy?

Jeśli chcemy w pełni legalnie przewieźć większą kwotę niż 10 tysięcy euro, przekraczając granicę musimy to zgłosić organom celnym, Straży Granicznej lub Krajowej Administracji Skarbowej. Musimy zgłosić, że przewozimy taką dużą kwotę zarówno, gdy podróżujemy między krajami UE, jak i krajami nienależącymi do Unii. 

Jak należy zgłosić przewóz większej kwoty przez granicę? 

Aby zgłosić przewóz kwoty 10 000 euro (lub jej równowartości w innej walucie), należy wypełnić 2 egzemplarze deklaracji zgłoszenia środków pieniężnych. Zostanie ona opieczętowana i podpisana przez Straż Graniczną lub funkcjonariusza celnego. Jeden egzemplarz zostanie z nami, drugi trafi do odpowiedniego urzędu. 

Co mi grozi za niezgłoszenie przewożenia większych kwot przez granicę?

W czasie przekraczania granicy możemy zostać poddani kontroli (niezależnie, czy zgłaszamy przewóz gotówki czy nie). Możemy zostać poddani kontroli osobistej, kontroli bagażu oraz pojazdu. 

Jeśli nie zgłosimy przewożenia środków pieniężnych powyżej 10 000 euro (lub równowartości w innej walucie), łamiemy prawo. Grozi nam za to kara grzywny za wykroczenie skarbowe i konfiskata przewożonych pieniędzy (do czasu wyjaśnienia sprawy). Grzywna nie będzie mała. Może wynosić nawet 50% przewożonej kwoty. 

Ile gotówki można przewieźć przez granicę

Lepsze rozwiązania niż przewożenie pieniędzy w gotówce

Dobre wieści są takie, że żyjemy  XXI wieku i istnieje wiele sposobów na przewóz lub przesłanie pieniędzy do Polski, takie jak karty wielowalutowe, kantory internetowe lub przelewy online.

Przelew online

Najbardziej oczywistym sposobem na przesłanie pieniędzy do Polski jest przelew. Nie warto go robić przez banki, ponieważ pobierają one BARDZO wysokie opłaty i prowizje. Korzystniej wyślesz pieniądze online, z jednym z serwisów specjalizujących się w międzynarodowych przelewach. 

Który serwis wybrać? Wystarczy skorzystać z porównywarki przelewów Monito.  Wpisz skąd i dokąd wysyłasz pieniądze, a w dosłownie kilka sekund dowiesz się, z którą firmą uda Ci zrealizować najtańszy i najszybszy przelew:

✅ Wyślij tani przelew za granicę:

Karta wielowalutowa

Podczas zagranicznych wyjazdów najbardziej opłaca się dokonywać płatności za pomocą kart wielowalutowych. To bardzo opłacalny sposób na płatności kartą za granicą, ponieważ nasze pieniądze są wymieniane po bardzo korzystnym kursie wymiany walut. Nie musimy mieć kilku kart do każdej z walut. Płacimy jedną kartą, a ona rozpoznaje walutę transakcji.

recommendation icon

Załóż najlepsze konto wielowalutowe 💳💱

Naszym zdaniem najlepszą kartą wielowalutową oferuje Revolut. Możemy nią płacić na całym świecie, a nasze pieniądze są wymieniane po korzystnym średnim kursie wymiany walut.

Teraz możesz korzystać z 3 miesięcy darmowego konta Premium.

Konto walutowe

Jeśli wyjeżdżasz często do krajów, w których płacisz w takich walutach jak EUR, USD czy GBP, możesz również rozważyć założenie konta walutowego. Konta walutowe to wygodny sposób na płatności w tych walutach.

Wraz z kontem walutowym otrzymujemy kartę, za pomocą której możemy płacić bez przewalutowania

Konta walutowe oferuje praktycznie każdy polski bank. Sprawdź, gdzie założysz najepsze konto walutowe w dolarach, euro, funtach lub koronach norweskich:

Kantory internetowe

Mając konto walutowe przed każdym wyjazdem możemy w wygodny i bezpieczny sposób wymienić pieniądze za pośrednictwem kantorów internetowych. Otrzymamy w nich korzystny kurs wymiany walut. Nie musimy więc zabierać gotówki za granicę, aby wymienić ją w stacjonarnym kantorze. Znacznie lepsze kursy wymiany walut otrzymamy w kantorach internetowych. 

Poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat najlepszych kantorów internetowych w Polsce:

recommendation icon

💡 Szukasz najlepszego kantoru internetowego w Polsce?

Skorzystaj z usług Internetowego Kantora i wymieniaj pieniądze po korzystnych kursach — przez internet, szybko, 24/7.

Pytania dotyczące przewozu gotówki przez granicę:

Źródła wykorzystane w tym artykule:

¹ Średni rynkowy kurs wymiany EUR na PLN z dnia 23.06.2023, Źródło.
Ministerstwo Finansów, Od 3 czerwca nowe przepisy unijne ws. przewożenia pieniędzy przez granicę, dostęp: 23.06.2023, Źródło.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/776 z dnia 11 maja 2021 r. ustanawiające wzory niektórych formularzy oraz przepisy techniczne dotyczące skutecznej wymiany informacji na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii.

Your Europe, Alkohol, wyroby tytoniowe, gotówka i akcyza, Alkohol, wyroby tytoniowe, gotówka i akcyza, dostęp: 23.06.2023, Źródło.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby wszystkie publikowane informacje były rzetelne i aktualne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji obowiązujących przepisów prawnych.

Dlaczego warto zaufać Monito?

Prawdopodobnie aż za dobrze znasz wygórowane koszty przelewów międzynarodowych. Po tym, jak założyciele Monito: François, Laurent i Pascal zmierzyli się z tym problemem w 2013 roku, stworzyli porównywarkę przelewów, aby znaleźć najlepsze serwisy transferowe na całym świecie.

Obecnie około 8 milionów użytkowników co roku korzysta z porównywarki Monito oraz naszych recenzji i poradników. Nasze rekomendacje są poparte milionami danych i dziesiątkami testów eksperckich. Dzięki temu możesz mieć pewność, że zawsze podejmujesz najlepsze decyzje.

Dowiedz się więcej o Monito
 • Monito zaufało ponad 15 milionów użytkowników na całym świecie

 • Eksperci Monito spędzają długie godziny na testowaniu i porównywaniu serwisów transferowych

 • Prowizje partnerskie nigdy nie mają wpływu na naszą niezależność

Monito.com

Global Impact Finance Ltd
Rue du Pont 22
1003 Lozanna
Szwajcaria

Informacja o linkach afiliacyjnych
Zamiast banerów reklamowych i opłat za dostęp (paywall), Monito zarabia dzięki linkom afiliacyjnym kierującym do różnych serwisów transferowych prezentowanych na naszej stronie internetowej. Chociaż robimy wszystko, aby znaleźć najlepsze oferty na rynku, nie jesteśmy w stanie wziąć pod uwagę wszystkich dostępnych usług. Nasza szeroka gama zaufanych partnerów afiliacyjnych umożliwia nam przedstawianie szczegółowych, bezstronnych i skutecznych rozwiązań dotyczących wszystkich rodzajów pytań i problemów konsumenckich. Dzięki temu możemy odpowiadać na potrzeby naszych użytkowników i wskazywać odpowiednie serwisy transferowe, dopasowane do ich potrzeb (z korzyścią dla każdej ze stron). Chociaż dzięki niektórym linkom zarabiamy na prowizjach, fakt ten nigdy nie wpływa na niezależność i rzetelność naszych opinii, rekomendacji i ocen.