Monito.com
Emerytura w Holandii

Emerytura w Holandii — jedyny poradnik, którego potrzebujesz w 2023 roku

Monika Macur

Autor

lip 1, 2021
Informacja o linkach afiliacyjnych

Holandia to coraz bardziej popularny kierunek emigracji zarobkowej. Żyje tam i pracuje prawie 200 tysięcy Polaków. Wiele osób wiąże z tym krajem swoją przyszłość.

Żyjesz i pracujesz w Holandii i zastanawiasz się, czy należy Ci się tamtejsza emerytura? 

Jak się o nią starać i czy trudną ją dostać? Jak wygląda cała procedura? Ile wynosi minimalna emerytura w Holandii? Po ilu latach możesz przejść na emeryturę i ile ona wynosi? 

W naszym przewodniku w prosty sposób omawiamy wszystkie kwestie związane z emeryturą w Holandii.

Rodzaje emerytur w Holandii

Holenderski system emerytalny należy do jednego z najlepszych i najbardziej rozwiniętych na świecie. Występują tam 3 filary emerytalne:

 • Emerytura podstawowa (hol. Algemene Ouderdomswet), w skrócie AOW
 • Emerytalne programy pracownicze
 • Indywidualne programy emerytalne (indywidualne konta emerytalne)

Holenderska emerytura podstawowa (AOW, Algemene Ouderdomswet)

Holenderska emerytura podstawowa, czyli Algemene Ouderdomswet (w skrócie AOW) to emerytura, która należy się wszystkim mieszkającym w Holandii, którzy osiągną wiek emerytalny. Nie ma znaczenia, czy pracowałeś czy wychowywałeś dziecko. Należy się ona wszystkim. 

To rodzaj emerytury socjalnej. Jej wysokość nie zależy od rodzaju wykonywanego zawodu. Przysługuje wszystkim ubezpieczonym z tytułu AOW — zarówno osobom pracującym, jak i tym, które nie pracowały i wychowywały dzieci. 

Emerytura podstawowa AOW należy się również osobom, które przez jakiś czas żyły i pracowały w Holandii. Prawo do jej przyznania i jej wysokość zależą od indywidualnej sytuacji. 

Emerytalne programy pracownicze

Drugi filar emerytalny w Holandii to świadczenie z tytułu zatrudnienia, które należą się tylko osobom odprowadzającym składki. Emerytalne programy pracownicze są bardzo popularne w Holandii — korzystanie z nich ponad 90% Holendrów.

Przystępując do takiego programu zazwyczaj z góry wiemy, ile pieniędzy otrzymamy na emeryturze. Wielu przedsiębiorców jest zobligowanych do tworzenia emerytalnych programów pracowniczych. Należą do nich firmy m.in. z branży budowlanej, hotelarskiej czy transportowej). W przypadku większości branżowych funduszy emerytalnych uczestnictwo w nich jest obowiązkowe.

Indywidualne programy emerytalne

Indywidualne programy emerytalne to trzeci filar holenderskiego systemu emerytalnego. Jest on przeznaczony dla osób, które nie są w stanie uczestniczyć w emerytalnych programach emerytalnych (II filar). Są to na przykład osoby samozatrudnione.

Ile wynosi emerytura w Holandii?

Długość pracy w Holandii ma bezpośredni wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego. Od 1 lipca 2021 roku wysokość emerytury państwowej w Holandii wynosi (brutto):

 • 1301,43€ dla osoby samotnej
 • 889,70€ dla osoby w związku małżeńskim lub mieszkającej z kimś

Wysokość emerytury podstawowej AOW

Wysokość emerytury podstawowej, czyli AOW nie jest stała. Jej wysokość jest ściśle związana z wysokością wynagrodzenia minimalnego i sytuacją materialną danej osoby. 

Wysokość podstawowej emerytury w Holandii zależy od naszego czasu zamieszkania i pracy w tym kraju. Obliczając emeryturę podstawową (AOW)  bierze się pod uwagę 50 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Za każdy rok pracy naliczane są 2% całości świadczenia. Czyli na przykład za 10 lat pracy uzyskuje się 20% pełnego świadczenia, zaś za 20 lat pracy — 40%. Pełna emerytura podstawowa należy się więc dopiero po przepracowaniu aż 50 lat. 

Istnieje również możliwość dodatkowego dopłacenia do świadczenia emerytalnego, żeby otrzymać 100%. Trzeba to jednak zrobić w czasie pierwszych 10 lat pracy w Holandii. Wysokość będzie zależeć od naszego wieku, daty rozpoczęcia pracy w Holandii i wielu innych czynników. Jeśli nam na tym zależy, więcej informacji znajdziemy na stronie SVB

Ile konkretnie wynosi podstawowa emerytura AOW w Holandii?

Przejdźmy do konkretów. Emeryt w Holandii, który jest w związku małżeńskim otrzymuje połowę wynagrodzenia minimalnego netto. Osoba samotna — 70% wynagrodzenia. Szczegółowe wyliczenia znajdziesz poniżej**: 

Mieszkasz sam/a (kwoty z zastosowaniem ulgi podatkowej)

Mieszkasz sam/a (kwoty bez zastosowania ulgi podatkowej)

Mieszkasz z kimś lub jesteś w związku małżeńskim (kwoty bez zastosowania ulgi podatkowej)

Mieszkasz z kimś lub jesteś w związku małżeńskim (kwoty bez zastosowania ulgi podatkowej)

Kwota brutto

1301,43€

1301,43€

889,70€

889,70€

Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne

0,00€

249,67€

0,00€

170,17€

Składka na ubezpieczenie zdrowotne ZVW

74,83€

74,83€

51,15€

51,15€

Kwota netto

1226,60€

976,93€

838,55€

668,38€

Informacja pochodzi ze strony SVB

Do emerytury są wypłacane w Holandii pewne dodatki: urlopowy lub mieszkaniowy. Ich wysokość zależy od indywidualnej sytuacji. 

Wysokość emerytury pracowniczej oraz indywidualnej w Holandii

Wysokość emerytury pracowniczej zależy od stażu pracy i wysokości odprowadzanych składek. 

Po ilu latach pracy w Holandii należy się emerytura?

Przy obliczaniu emerytury podstawowej (AOW) w Holandii bierze się pod uwagę 50 ostatnich lat pracy. Za każdy rok pracy nalicza się 2% wartości pełnego świadczenia emerytalnego. Aby uzyskać pełną emeryturę, trzeba przepracować w Holandii aż 50 lat!

Emerytura z Holandii po 5 latach pracy

Po 5 latach pracy w Holandii będzie nam się należało 10% wartości świadczenia emerytalnego. Istnieje możliwość „dokupienia" lat pracy.

Co zrobić, jeśli nie przysługuje Ci pełna emerytura AOW?

Jeśli nie kwalifikujesz się do pełnej holenderskiej emerytury państwowej AOW, możesz ubiegać się o dodatek zwany AIO. To dodatek, który podnosi Twój dochód do poziomu minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w Holandii. 

Jak go uzyskać? Musisz osiągnąć wiek emerytalny, mieszkać w  Holandii, nie mieć żadnego innego dochodu (lub minimalny) i nie móc uzyskać pełnej emerytury państwowej AOW. Więcej na temat AIO znajdziesz tu.

Ile wynosi wiek emerytalny w Holandii?

Obecnie (czyli w roku 2021) wiek emerytalny w Holandii wynosi 66 lat i cztery miesiące. Od 2022 roku będzie stopniowo rósł, zgodnie ze wzrostem średniej długości życia. Nie wiadomo dokładnie, ile będzie wynosił od 2022 roku. Wciąż powtarza się informacja, że będzie wynosił 71 lat. Nie jest to jeszcze jednak potwierdzone.

W Holandii możesz pracować po przekroczeniu wieku emerytalnego, aby zgromadzić wyższą emeryturę. Możesz przejść też na wcześniejszą emeryturę pomostową (hol. Vergelijkbare uitkering, w skrócie VUT), jeśli spełniasz warunki wskazane przez SVB.

Kalkulator emerytalny

Swój wiek emerytalny możesz obliczyć za pomocą specjalnego kalkulatora przygotowanego przez holenderski urząd SVB.

Kalkulator emerytalny Holandia

Jak uzyskać emeryturę w Holandii?

Aby otrzymać podstawową emeryturę AOW w Holandii, należy spełnić kilka warunków:

 • Mieszkać w Holandii między 15 a 65 rokiem życia
 • Mieć co najmniej 65 lat 
 • Być ubezpieczonym z tytułu AOW

Może się też zdarzyć, że nie mieszkałeś w Holandii, ale tam pracowałeś lub odprowadzałeś dobrowolne składki ubezpieczeniowe z tytułu AOW. Wówczas również należy Ci się emerytura podstawowa. 

Procedura ubiegania się holenderską emeryturę

Po uzyskaniu wieku emerytalnego powinieneś zostać automatycznie zapisany do holenderskiej emerytury państwowej. Jeżeli mieszkasz w Holandii, na około 4 miesiące przed osiągnięciem wieku emerytalnego AOW otrzymasz pismo dotyczące wystąpienia o przyznanie emerytury AOW. Wniosku o emeryturę nie można złożyć wcześniej. Jeżeli masz elektroniczną skrzynkę odbiorczą (hol. Berichtenbox), w sprawie swojej emerytury otrzymasz pismo od holenderskiego Banku Ubezpieczeń Społecznych (hol. Sociale Verzekeringsbank). Jeśli w ciągu najbliższych 4 miesięcy osiągniesz wiek emerytalny, a nie otrzymałeś takiego pisma, skontaktuj się z SVB. Cały proces składania emerytury przez portal Moje SVB został przedstawiony tu

Jeśli chodzi o emeryturę pracowniczą (II filar), Twój pracodawca powinien przekazać Ci szczegóły dotyczące uprawnień i procesu składania wniosku o ten rodzaj emerytury. 

recommendation icon

Potrzebujesz konta walutowego? Sprawdź, które jest najtańsze i najbardziej funkcjonalne.

Praca w Holandii a emerytura w Polsce

Zarówno w Polsce, jak i w Holandii obowiązuje unijna koordynacja systemów emerytalno-rentowych. W praktyce oznacza to, że w wielu przypadkach praca w Holandii będzie się wliczała do polskiej emerytury. 

Aby otrzymać podstawową emeryturę holenderską nie musisz ani mieszkać w Holandii, ani być tam zameldowany. 

Jeżeli mieszkasz poza Holandią, złóż wniosek o emeryturę AOW 6 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego AOW. Zrobisz to w polskim ZUS-ie, który prześle wniosek do SVB. Decyzję SVB dotyczącą Twojej emerytury otrzymasz za pośrednictwem ZUS-u. 

Emerytura w Holandii a podatek w Polsce

Holandia zawarła z Polską konwencję o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że albo holenderski SVB odprowadza z emerytury AOW podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenia społeczne albo podatek jest odprowadzany w Polsce, zgodnie z obowiązującymi tam zasadami. Podatnik ma prawo odliczyć od polskiego podatku, kwotę podatku zapłaconego w Holandii. 

Pytania dotyczące emerytury w Holandii:

*Wynagrodzenie minimalne netto w Holandii wynosi około 1450€. Jego wysokość zależy od m.in. wysokości podatków, jakie płacimy.
**Informacja pochodzi ze strony SVB.

Artykuł ma charakter informacyjny. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby wszystkie publikowane informacje były rzetelne i aktualne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji obowiązujących przepisów prawnych.

Dlaczego warto zaufać Monito?

Prawdopodobnie aż za dobrze znasz wygórowane koszty przelewów międzynarodowych. Po tym, jak założyciele Monito: François, Laurent i Pascal zmierzyli się z tym problemem w 2013 roku, stworzyli porównywarkę przelewów, aby znaleźć najlepsze serwisy transferowe na całym świecie.

Obecnie około 8 milionów użytkowników co roku korzysta z porównywarki Monito oraz naszych recenzji i poradników. Nasze rekomendacje są poparte milionami danych i dziesiątkami testów eksperckich. Dzięki temu możesz mieć pewność, że zawsze podejmujesz najlepsze decyzje.

Dowiedz się więcej o Monito
 • Monito zaufało ponad 15 milionów użytkowników na całym świecie

 • Eksperci Monito spędzają długie godziny na testowaniu i porównywaniu serwisów transferowych

 • Prowizje partnerskie nigdy nie mają wpływu na naszą niezależność

Monito.com

Global Impact Finance Ltd
Rue du Pont 22
1003 Lozanna
Szwajcaria

Informacja o linkach afiliacyjnych
Zamiast banerów reklamowych i opłat za dostęp (paywall), Monito zarabia dzięki linkom afiliacyjnym kierującym do różnych serwisów transferowych prezentowanych na naszej stronie internetowej. Chociaż robimy wszystko, aby znaleźć najlepsze oferty na rynku, nie jesteśmy w stanie wziąć pod uwagę wszystkich dostępnych usług. Nasza szeroka gama zaufanych partnerów afiliacyjnych umożliwia nam przedstawianie szczegółowych, bezstronnych i skutecznych rozwiązań dotyczących wszystkich rodzajów pytań i problemów konsumenckich. Dzięki temu możemy odpowiadać na potrzeby naszych użytkowników i wskazywać odpowiednie serwisy transferowe, dopasowane do ich potrzeb (z korzyścią dla każdej ze stron). Chociaż dzięki niektórym linkom zarabiamy na prowizjach, fakt ten nigdy nie wpływa na niezależność i rzetelność naszych opinii, rekomendacji i ocen.