Monito.com
System podatkowy Niemcy

Klasy podatkowe w Niemczech — wszystko, co musisz wiedzieć o niemieckich podatkach w 2023 roku

lut 20, 2022
Informacja o linkach afiliacyjnych

System podatkowy w Niemczech różni się od polskiego. Jest zdecydowanie bardziej skomplikowany i dzieli podatników na klasy. 

Sprawdź, jakie są klasy podatkowe w Niemczech, na czym polegają i kogo obejmują

Oferty specjalne dla Polaków mieszkających w UE od Monito ✨

Oglądaj polskie programy, sport i seriale na Viaplay

Go to Viaplay ❯ Zarejestruj się teraz

Wysyłaj i wydawaj funty bez strat na wymianie walut

Go to Revolut ❯ 3m Premium za darmo

Bookbeat - tysiące książek w Twoim telefonie

Go to Bookbeat ❯ 2 tygodnie za darmo

Babbel - najlepsza appka do nauki języków

Go to Babbel ❯ 20% TANIEJ

Oglądaj polską TV bez ograniczeń

Go to Express VPN ❯ 3m Express VPN za darmo

Rodzaje klas podatkowych w Niemczech

W Niemczech podatnicy są kwalifikowani do 6 różnych klas podatkowych (niem. Steuerklassen), w zależności od sytuacji osobistej. To, do której „trafimy” będzie miało wpływ na wysokość płaconych przez nas podatków. 

W największych uproszczeniu to, co określa naszą klasę podatkową, to nasz stan cywilny. Klasę możemy wybrać samodzielnie tylko po ślubie. W Niemczech jesteśmy zobligowani do informowania urzędu skarbowego o wszystkich kwestiach, które mogą mieć wpływ na zmianę klasy podatkowej (np. rozwód).

Każda grupa ma również inną kwotę wolną od podatku oraz przysługują jej inne ulgi.

Klasy podatkowe w Niemczech w skrócie

W największych uproszczeniu w Niemczech mamy 6 klas podatkowych:

✔️ Klasa I: osoby niezamężne / rozwiedziona / w separacji / owdowiałe / osoby w związku małżeńskim, których małżonek nie jest rezydentem podatkowym w Niemczech lub mieszka poza UE / osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe

✔️ Klasa II: osoby samotnie wychowujące dzieci, uprawniona do zasiłków dla samotnych rodziców 

✔️ Klasa III: osoby zamężne, których małżonek jest bezrobotny lub jest zaliczany do piątej klasy podatkowej / osoby owdowiałe (do roku od śmierci małżonka)

✔️ Klasa IV: małżeństwa, które mają podobne zarobki (obydwoje przebywają na terenie Niemiec) / małżeństwa, które nie zdecydowały się na wybór żadnej klasy podatkowej

✔️ Klasa V: osoby zamężne, których małżonek należy do trzeciej klasy podatkowej 

✔️ Klasa VI: osoby, które otrzymują wiele pensji od więcej niż jednego pracodawcy / osoby pracujące w dwóch lub więcej zawodach

Jak poznać swoją klasę podatkową?

Po zameldowaniu w Niemczech w czasie kilku tygodni otrzymujemy nasz numer identyfikacji podatkowej. Podajemy go naszemu pracodawcy.

Urząd Podatkowy przypisuje nas do określonej klasy podatkowej na podstawie naszego stanu cywilnego, a następnie informuje o tym naszego pracodawcę. Pracodawcy, gdy już zna naszą klasę podatkową, może właściwie odprowadzać zaliczki na nasz podatek dochodowy. Do czasu ustalenia klasy podatkowej będziemy płacić najwyższą stawkę podatku. Informację o naszej klasie podatkowej znajdziemy również na odcinku naszej wypłaty - będzie on oznaczony pod symbolem StKl., czyli Steuerklasse

Na co ma wpływ klasa podatkowa w Niemczech?

Klasa podatkowa w Niemczech ma wpływ na wysokość świadczeń chorobowych, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłków macierzyńskich i wychowawczych (tzw. Kindergeld) czy alimentów

Klasy podatkowe nie mają wpływu na ostateczną zapłaconą przez nas kwotę podatku w danym roku. Podatki w każdej z klas mogą okazać się zbliżone.

Główna różnica to kwota podatku pobierana w formie zaliczek. Jeśli jesteśmy w klasie podatkowej, w której są pobierane wysokie zaliczki na poczet podatku, możemy liczyć na zwrot nadpłaconego podatku. Jeśli natomiast jesteśmy w klasie podatkowej, w której są pobierane niskie zaliczki na poczet podatku, być może będziemy musieli dopłacić nadpłacony podatek na koniec roku podatkowego.  

Ostateczną kwotę podatku do zapłaty można obliczyć za pomocą tego kalkulatora. 

Co oznacza każda z klas podatkowych i jakie konsekwencje za sobą niesie? Sprawdźmy: 

1. klasa podatkowa w Niemczech

Ile procent wynosi podatek w 1. klasa podatkowa?

Podatek w 1. klasie podatkowej w Niemczech wynosi około 28%. 

Kogo obejmuje 1. klasa podatkowa:

 • Osoby niezamężne
 • Osoby rozwiedzione 
 • Osoby w separacji
 • Osoby owdowiałe (co najmniej 2 lata temu)
 • Osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe
 • Osoby w związku małżeńskim, których małżonek nie jest rezydentem podatkowym w Niemczech
 • Osoby w związku małżeńskim, których małżonek mieszka poza Unią Europejską

Ile wynosi kwota wolna od podatku?

W 2022 roku kwota wolna od podatku w 1. klasie podatkowej wynosi w 2022 roku 9984 euro. 

Najważniejsze informacje o 1. klasie podatkowej

Podatnicy z pierwszej klasy podatkowej nie muszą (zazwyczaj) rozliczać się co roku. Mogą jednak zostać do tego zobligowani przez niemiecki Urząd Skarbowy (niem. Finanzamt).  W ramach tej klasy musimy odprowadzane dość wysokie zaliczki na poczet podatku dochodowego. Następnie na koniec roku możemy uzyskać zwrot nadpłaconych zaliczek. Klasa ta jest przypisywana automatycznie. 

Jeśli samotnie wychowuje dzieci i pobieramy zasiłki, możemy zmienić klasę 1 na 2. 

2. klasa podatkowa w Niemczech

Kogo obejmuje 2. klasa podatkowa?

2.klasa podatkowa w Niemczech obejmuje m.in. osoby samotnie wychowujące dzieci, pobierające zasiłki rodzinne na dzieci

Ile wynosi kwota wolna od podatku?

W 2022 roku kwota wolna od podatku w 2. klasie podatkowej wynosi 9984 euro. 

Najważniejsze informacje o 2. klasie podatkowej

Druga klasa podatkowa w Niemczech obejmuje bardzo wąską grupę podatników, mianowicie osoby samotnie wychowujące dzieci, które pobierają zasiłki rodzinne na dzieci. Dzieci muszą mieszkać w jednym gospodarstwie domowym z podatnikiem.

Do tej klasy nie jesteśmy przypisywani automatycznie, musimy złożyć odpowiedni wniosek w Finanzamt. 

3. klasa podatkowa w Niemczech

Ile procent wynosi podatek w 3. klasie podatkowej?

Podatek w 3. klasie podatkowej w Niemczech wynosi około 26%. 

Kogo obejmuje 3. klasa podatkowa?

 • osoby zamężne, których małżonek jest bezrobotny lub jest zaliczany do 5. klasy podatkowej
 • osoby owdowiałe (do roku od śmierci małżonka)

Ile wynosi kwota wolna od podatku?

W 2022 roku kwota wolna od podatku w 3. klasie podatkowej wynosi 19 968 euro. 

Najważniejsze informacje o 3. klasie podatkowej

Trzecia klasa podatkowa obejmuje przede wszystkim małżeństwa i osoby w związkach partnerskich, czyli najwięcej niemieckich podatników.

Zazwyczaj w ramach tej klasy sami musimy uregulować nadpłacony podatek dochodowy. 

Małżeństwa będące w klasie podatkowej 3, muszą składać wspólne coroczne zeznanie podatkowe. Ostatecznym dniem rozliczenia jest 31 lipca danego roku. 

Trzecia klasa podatkowa jest opłacalna tylko w sytuacji, gdy nasz współmałżonek ma niskie dochody. Jeśli jeden z małżonków wybierze klasę 3, drugi automatycznie jest zapisywany do klasy 5. 

4. klasa podatkowa w Niemczech

Kogo obejmuje 4. klasa podatkowa?

4.klasa podatkowa w Niemczech obejmuje m.in.:

 • małżeństwa, które mają podobne zarobki (obydwoje przebywają na terenie Niemiec)
 • małżeństwa, które nie zdecydowały się na wybór żadnej klasy podatkowej (są przypisani po zawarciu małżeństwa albo po uzyskaniu meldunku w Niemczech)

Ile wynosi kwota wolna od podatku?

W 2022 roku kwota wolna od podatku w 4. klasie podatkowej wynosi 9984 euro. 

Najważniejsze informacje o 4. klasie podatkowej

Czwarta klasa podatkowa jest przypisywana automatycznie małżeństwom (jeśli nie wybiorą innej). Warto w niej pozostać, jeśli zarobki obydwu małżonków są na zbliżonym poziomie. 

5. klasa podatkowa w Niemczech

Kogo obejmuje 5. klasa podatkowa?

5.klasa podatkowa w Niemczech obejmuje m.in.:

 • osoby zamężne, których małżonek należy do trzeciej klasy podatkowej 
 • osoby pracujące w dwóch lub więcej zawodach

Ile wynosi kwota wolna od podatku?

W 2022 roku kwota wolna od podatku w 5. klasie podatkowej wynosi 105 euro miesięcznie. 

Najważniejsze informacje o 5. klasie podatkowej

Jeśli jeden z małżonków/partnerów wybrał trzecią klasę podatkową, druga osoba jest automatycznie przypisywana do piątej. Małżeństwa będące w klasie podatkowej 5, muszą składać wspólne zeznanie podatkowe. 

6. klasa podatkowa w Niemczech

Kogo obejmuje 6. klasa podatkowa?

6.klasa podatkowa w Niemczech obejmuje m.in.: osoby, które otrzymują wiele pensji od więcej niż jednego pracodawcy.

Ile wynosi kwota wolna od podatku?

Brak kwoty wolnej od podatku.

Najważniejsze informacje o 6. klasie podatkowej

Jeśli mamy więcej niż jedno źródło dochodu, jesteśmy przypisani do szóstej klasy podatkowej. W ramach tej klasy zostanie opodatkowany dochód tylko z drugiego źródła naszego utrzymania. 

recommendation icon

💰 Zyskaj na zeznaniu podatkowym w Niemczech

Skorzystaj z pomocy Wundertax i zyskaj więcej na swoim rozliczeniu podatkowym. Dzięki Wundertax skorzystasz ze wszystkich przysługujących Ci ulg podatkowych w Niemczech.

Zmiana klasy podatkowej

W Niemczech należy zmienić klasę podatkową w sytuacji, gdy nasza sytuacja rodzinna ulega zmianie. Małżeństwo i rozwód są od razu zgłaszane do niemieckiego Urzędu Skarbowego. Zmianę musimy zgłosić w następujących przypadkach:

 • Małżeństwo 
 • Separacja 
 • Rozwód
 • Narodziny dziecka, nad którym masz wyłączną opiekę
 • Śmierć współmałżonka

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech po ślubie

Po ślubie Urząd Skarbowy automatycznie zmieni klasę podatkową obojga małżonków na klasę podatkową 4 (niezależnie od ich dochodów).

Jeśli będziemy chcieli ją zmienić na 3 lub 5, będziemy musieli to zgłosić, wypełniając odpowiedni formularz i wysłać go do niemieckiego Urzędu Skarbowego (niem. Finanzamt). 

To, czy ta zmiana ma sens, zależy od dochodów obojga małżonków. 

Zmiany można dokonywać nawet kilka razy w roku. Zanim jednak to zrobimy, warto to przeliczyć. Jeśli jest to dla nas niejasne, zawsze można skorzystać z konsultacji u doradcy podatkowego. 

Pytania dotyczące klas podatkowych w Niemczech:

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby wszystkie publikowane informacje były rzetelne i aktualne. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować, że treść publikacji jest dokładna, kompletna lub aktualna.

Autor tego artykułu ani serwis Monito nie posiada odpowiednich kwalifikacji, aby udzielać porad podatkowych. Nie świadczymy również specjalistycznych porad ani usług podatkowych. Szczegółowe informacje dotyczące kwestii podatkowych w Niemczech można uzyskać u profesjonalnego doradcy podatkowego. 

Dlaczego warto zaufać Monito?

Prawdopodobnie aż za dobrze znasz wygórowane koszty przelewów międzynarodowych. Po tym, jak założyciele Monito: François, Laurent i Pascal zmierzyli się z tym problemem w 2013 roku, stworzyli porównywarkę przelewów, aby znaleźć najlepsze serwisy transferowe na całym świecie.

Obecnie około 8 milionów użytkowników co roku korzysta z porównywarki Monito oraz naszych recenzji i poradników. Nasze rekomendacje są poparte milionami danych i dziesiątkami testów eksperckich. Dzięki temu możesz mieć pewność, że zawsze podejmujesz najlepsze decyzje.

Dowiedz się więcej o Monito
 • Monito zaufało ponad 15 milionów użytkowników na całym świecie

 • Eksperci Monito spędzają długie godziny na testowaniu i porównywaniu serwisów transferowych

 • Prowizje partnerskie nigdy nie mają wpływu na naszą niezależność

Monito.com

Global Impact Finance Ltd
Rue du Pont 22
1003 Lozanna
Szwajcaria

Informacja o linkach afiliacyjnych
Zamiast banerów reklamowych i opłat za dostęp (paywall), Monito zarabia dzięki linkom afiliacyjnym kierującym do różnych serwisów transferowych prezentowanych na naszej stronie internetowej. Chociaż robimy wszystko, aby znaleźć najlepsze oferty na rynku, nie jesteśmy w stanie wziąć pod uwagę wszystkich dostępnych usług. Nasza szeroka gama zaufanych partnerów afiliacyjnych umożliwia nam przedstawianie szczegółowych, bezstronnych i skutecznych rozwiązań dotyczących wszystkich rodzajów pytań i problemów konsumenckich. Dzięki temu możemy odpowiadać na potrzeby naszych użytkowników i wskazywać odpowiednie serwisy transferowe, dopasowane do ich potrzeb (z korzyścią dla każdej ze stron). Chociaż dzięki niektórym linkom zarabiamy na prowizjach, fakt ten nigdy nie wpływa na niezależność i rzetelność naszych opinii, rekomendacji i ocen.