Monito.com
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ

EKUZ — jak, gdzie i po co wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

lip 17, 2020
Informacja o linkach afiliacyjnych

Wyjeżdżasz za granicę i potrzebna Ci Europejska Karta Zdrowia? W naszym przewodniku dowiesz się, wszystkiego na temat karty EKUZ: po co Ci karta EKUZ, w jakich krajach jest Ci potrzebne oraz jak i gdzie możesz ją wyrobić. 

W naszym poradniku znajdziesz następujące informacje:

 1. Co to jest karta EKUZ?
 2. Co daje karta EKUZ?
 3. W których krajach można korzystać z karty EKUZ?
 4. Kto może wyrobić kartę EKUZ?
 5. Jak uzyskać kartę EKUZ? Instrukcja krok po kroku
 6. Ile czasu jest ważna karta EKUZ?
 7. Wniosek o kartę EKUZ
 8. Jaki jest czas oczekiwania na kartę EKUZ?
 9. Gdzie w Polsce można wyrobić kartę EKUZ? 
 10. Karta EKUZ dla dziecka
 11. Kontakt w sprawie karty EKUZ
 12. Korzystanie z karty EKUZ
 13. Karta EKUZ w różnych krajach UE
 14. Przydatne strony dotyczące karty EKUZ

Co to jest karta EKUZ?

Karta EKUZ to inaczej Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która może być Ci potrzebna za granicą, jeśli będziesz musiał skorzystać z opieki zdrowotnej w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w Szwajcarii. To dokument, który uprawnia Cię do korzystania ze świadczeń zdrowotnych za granicą.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Co daje karta EKUZ?

Jako obywatele Unii Europejskiej, dzięki karcie EKUZ mamy prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie naszego tymczasowego pobytu na terenie innego kraju członkowskiego UE. Warto tu podkreślić trzy rzeczy: 

 • przysługujące nam świadczenia muszą być niezbędne; co to znaczy? W skrócie oznacza to tyle, że nie możemy na przykład celowo jechać do Holandii, aby tam założyć aparat na zęby czy poddać się operacji plastycznej; takich usług nie pokryje NFZ
 • Nasz pobyt na terenie innego kraju musi mieć charakter “tymczasowy”; oznacza to, że przebywając w innym kraju unijnym na stałe, nie wystarczy nam karta EKUZ do skorzystania z usług medycznych, musimy wówczas zacząć płacić ubezpieczenie zdrowotne na prawach obowiązujących w danym kraju
 • Nie można wykorzystać karty EKUZ do planowanego leczenia za granicą

Karta EKUZ nie daje z automatu bezpłatnej opieki w krajach Unii Europejskiej. 

Każde państwo określa własne zasady korzystania z karty. Niektóre świadczenia zdrowotne mogą być płatne, inne zaś bezpłatne.

W większości przypadków osoba posiadająca kartę EKUZ, musi ponieść część kosztów leczenia za granicą. Dodatkowe koszty, które ponosi pacjent za leczenie za granicą, nie zostaną mu zwrócone przez NFZ.

W których krajach można korzystać z karty EKUZ?

Z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego możesz korzystać w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w Szwajcarii.

W którym dokładnie krajach jest ważna Europejska Karta Zdrowia?

Oto lista krajów, w których przyda Ci się karta EKUZ:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Kto może wyrobić kartę EKUZ?

Kartę EKUZ może otrzymać wyłącznie osoba zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Kartę mogą wyrobić również emeryci i renciści, bezrobotne kobiety w ciąży i połogu oraz osoby bezrobotne zgłoszone do ubezpieczenia przez Urząd Pracy.

Jaki dokument może potwierdzić nasze prawo do ubezpieczenia?

Zgodnie z informacjami podawanymi przez NFZ, nastepujące (aktualne) dokumenty mogą potwierdzić nasze prawo do ubezpieczenia:

 • zaświadczenie wypełnione przez płatnika składki
 • zaświadczenie z KRUS (dotyczy rolników)
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)]
 • zaświadczenie i pobieraniu zasiłku przedemerytalnego (dotyczy osób na zasiłku przedemerytalnym)
 • zaświadczenie sytawione przez Urząd Pracy (dotyczy osób zarejestrowanych jako bezrobotni w Urzedzie Pracy)
 • zaświadczenie z uczelni (dotyczy studentów niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu) - Jeśli jesteś uczniem, studentem lub doktorantem i jesteś zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny: do wniosku musisz załączyć kopię aktualnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej 
 • legitymacja emeryta (dotyczy emerytów)
 • legitymacja rencisty (dotyczy rencistów)
 • legitymacja wojskowa (dotyczy wojskowych)
 • zaświadczenie od lekarza (dotyczy kobiet w ciąży lub połogu, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu)
 • więcej rodzajów dokumentów potwierdzających nasze prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, a co za tym idzie do posiadania Euorpejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego znajduje się na tej stronie

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wniosek

Jak uzyskać kartę EKUZ? Instrukcja krok po kroku

Uzyskanie karty EKUZ jest naprawdę proste. Możesz to zrobić w 3 prostych krokach:

1. Wypełnij wniosek

Wniosek do pobrania najdziesz znajdziesz na tej stronie. Tam też znajdziesz przykłady prawidłowo wypełnionych wniosków. 

2. Wyślij wypełniony wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Wniosek o EKUZ możesz wysłać / dostarczyć na 5 sposobów:

 • Zeskanowany na adres mailowy: ekuz@nfz.gov.pl
 • Wypełniony i podpisany wysłać tradycyjnie pocztą na adres NFZ, pod który podlegasz
 • Za pomocą e PUAP
 • Poprzez Internetowe Konto Pacjenta
 • Osobiście w swoim oddziale NFZ

3. Odbierz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Kartę EKUZ możesz odebrać na 3 sposoby:

 • Osobiście w oddziale NFZ
 • Na poczcie (jeśli wypełniając wniosek zaznaczyłeś, że chcesz, aby karta została przesłana pocztą na wskazany adres)
 • Może to zrobić za Ciebie osoba, którą upoważnisz do odbiorcy karty 

Ile czasu jest ważna karta EKUZ?

Karta EKUZ jest wydawana na okres of 42 dni do 5 lat, w zależności statusu osoby, która ubiega się o kartę. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego może zostać wydana na 2 miesiące, 6 miesięcy, 18 miesięcy, 3 lata lub 5 lat.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest ważna do daty wskazanej na dokumencie (patrz zdjęcie poniżej). Jednak jeśli osoba posiadająca kartę utraci w międzyczasie prawo do świadczenia zdrowotnego, karta również straci ważność (w takiej sytuacji umieszczona na niej data nie będzie obowiązywać).

Data ważności karty EKUZ

Sprawdź, na ile może zostać wydana Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dla Ciebie:

Ważność Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Komu przysługuje?

Karta EKUZ na 2 miesiące

 • bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy
 • osoby niewymienione poniżej

Karta EKUZ na 6 miesięcy

 • nieubezpieczone kobiety będące w ciąży lub połogu
 • nieubezpieczone kobiety będące w ciąży lub połogu, które mają status uchodźcy
 • nieubezpieczone osoby poniżej 18. roku życia, które mają status uchodźcy

Karta EKUZ na 18 miesięcy

 • renciści
 • osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny (które mają więcej niż lat)
 • studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię
 • dzieci oraz uczniowie powyżej 18. roku życia, którzy posiadają własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego

Karta EKUZ na 3 lata

 • osoby zatrudnione
 • osoby prowadzące rolniczą i rolniczą działalność gospodarczą
 • osoby, które pobierają świadczenie (lub zasiłek) przedemerytalne

Karta EKUZ na 5 lat

 • emeryci
 • dzieci oraz uczniowie poniżej 18. roku życia, którzy posiadają własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego
 • osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18 roku życia (ważność karty kończy się po ukończeniu 18. roku życia)
 • osób nieubezpieczonych, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo

Wniosek o kartę EKUZ

Są 2 rodzaje wniosków dla osób ubiegających się o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego:

 • Wniosek EKUZ na pobyt czasowy (wyjazd w celach: turystycznych, naukowych)
 • Wniosek EKUZ pracowniczy (wyjazd związany z wykonywaną pracą)

Jak wypełnić wniosek o kartę EKUZ?

To, jak poprawnie wypełnić wniosek o kartę EKUZ znajdziesz na stronie NFZ:

 • wzór wniosku na pobyt czasowy znajdziesz tu
 • wzór wniosku na wyjazd związany z pracą znajdziesz tu 

Gdzie można złożyć wniosek o Europejską Kartę Zdrowia?

Wniosek o EKUZ można złożyć online lub osobiście w oddziale NFZ lub jednej z jego delegatur. Możesz go wysłać / dostarczyć na 5 sposobów:

 • Zeskanowany na adres mailowy: ekuz@nfz.gov.pl
 • Wypełniony i podpisany wysłać tradycyjnie pocztą na adres NFZ, pod który podlegasz.
 • Za pomocą e PUAP.
 • Poprzez Internetowe Konto Pacjenta
 • Osobiście w swoim oddziale NFZ. 

Gdzie można odebrać wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Kartę EKUZ możesz odebrać na 3 sposoby:

 • Osobiście w oddziale NFZ
 • Na poczcie (jeśli wypełniając wniosek zaznaczyłeś, że chcesz, aby karta została przesłana pocztą na wskazany adres)
 • Może to zrobić za Ciebie osoba, którą upoważnisz do odbiorcy karty 

Czy można złożyć online wniosek o EKUZ? 

Tak, można złożyć wniosek o EKUZ online. Na złożenie wniosku online są 3 sposoby:

 • Wniosek kartę EKUZ można zeskanować i wysłać mailem na adres oddziału
 • Można go również wysłać poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczej, tzw. ePUAP
 • Lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta

Jaki jest czas oczekiwania na kartę EKUZ?

Czas oczekiwania na kartę EKUZ jest uzależniony od tego, w jaki sposób złożymy nasz wniosek (online czy osobiście). Jeśli złożymy wniosek online, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego otrzymamy po około 3-5 dniach. Jeśli złożymy wniosek o kartę EKUZ osobiście, kartę otrzymamy od razu na miejscu w oddziale NFZ, w którym składamy nasz wniosek.

Gdzie w Polsce można wyrobić kartę EKUZ? 

Oto adresy oddziałów NFZ w poszczególnych miastach, w których możesz wyrobić kartę EKUZ. Pełną listę oddziałów NFZ i delegatur znajdziesz na tej stronie.

EKUZ Warszawa

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Adres: ul. Chałubińskiego 8, Warszawa 00-613

EKUZ Kraków

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Adres: ul. Batorego 24, Kraków 31-135

EKUZ Poznań

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Adres: ul. Grunwaldzka 158, Poznań 60-309
Uwaga: wydawania karty EKUZ w Poznaniu: ul. Grunwaldzka 158 (parter)

EKUZ Tychy

Sekcja Obsługi ubezpieczonych Śląskiego OW NFZ – Tychy
Adres: ul. Grota-Roweckiego 42, Tychy 43-100

EKUZ Częstochowa

Delegatura NFZ Częstochowa
Adres: ul. Czartoryskiego 28, 42-200 Częstochowa 

EKUZ Lublin

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Adres: Nadstawna 2-4, 20-120 Lublin 

EKUZ Wrocław

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Wrocław
Wnioski wysłane pocztą należy wysyłać na adres: ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław
Wydawanie kart EKUZ we Wrocławiu: Dawida 2, 50-527 Wrocław

Karta EKUZ dla dziecka

Ubiegając się o kartę EKUZ dla naszego dziecka, możemy to zrobić w ramach własnego ubezpieczenia. Składanie wniosku dla dziecka nie różni się od składania wniosku dla osoby dorosłej:

 1. Wypełniamy wniosek
 2. Składamy wniosek (online, pocztą lub osobiście)
 3. Otrzymujemy kartę (osobiście lub pocztą)

Wniosek jest składany przez rodzica (lub opiekuna prawnego) w imieniu dziecka. 

Kontakt w sprawie karty EKUZ

EKUZ kontakt

W kwestiach związanych z kartą EKUZ możemy się kontaktować:

 • Mailowo: ekuz@nfz.gov.pl
 • Telefonicznie: 800 190 590 (Telefoniczna Informacja Pacjenta)

Korzystanie z karty EKUZ

Gdy czasowo przebywamy na terytorium innego kraju Unii Europejskiej, w ramach karty EKUZ możemy korzystać z określonych usług medycznych. Muszą one być niezbędne z medycznego punktu widzenia. Są one udzielane po to, aby osoba ubezpieczona nie musiała wracać na terytorium własnego kraju, aby uzyskać leczenie.

Jak korzystać z karty EKUZ za granicą?

Korzystanie z karty EKUZ jest naprawdę proste. Wystarczy pokazać kartę w miejscu, w którym będziemy z niej korzystać. Czasami oprócz Europejskiej karty Ubezpieczenia Zdrowotnego trzeba też mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport. Warto zrobić ksero karty przed wyjazdem, bo czasami jest ono wymagane. Kartę EKUZ należy pokazać jak najszybciej w placówce medycznej.

W ramach EKUZ można korzystać tylko z usług lekarzy pracujących w ramach państwowego systemu zdrowia w danym państwie. EKUZ nie refunduje leczenia u lekarzy, którzy mają prywatną praktykę.

Zanim udasz się do lekarza za granicą, upewnij się, że nie ma on prywatnej praktyki, ale pracuje w ramach publicznego systemu opieki 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w różnych krajach UE

Zakres świadczonych usług medycznych w ramach karty EKUZ jest różny w poszczególnych krajach. Wszystkie bardzo szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z karty EKUZ można znaleźć na tej stronie. 

W poniższej tabelki zestawiliśmy ogólne zasady korzystania z karty:

Zasady korzystania z karty EKUZ w krajach UE

Zasady korzystania z karty EKUZ

Austria

 • można korzystać z pomocy medycznej tylko w placówkach, które mają podpisaną umową z austracką regionalną kasą chorych (niem. Gebietskrankenkasse)
 • numer alarmowy w Austrii: 112 lub 114
 • leczenie stomatologiczne: częściowa odpłatność; dentysta musi mieć podpisaną umowę z Gebietskrankenkasse
 • leczenie szpitalne: obowiązują oołaty w wysokości od12 EUR do 20,10 EUR
 • leki: naliczana jest bezzwrotna opłata za każdy lek w wysokości 5,5 EUR

Belgia

 • można korzystać z pomocy medycznej we wszystkich placówkach służby zdrowia
 • numer alarmowy w Belgii: 112 lub 100
 • leczenie szpitalne: można się zgłaszać ze skierowaniem lub bez (nagłe przypadki)
 • recepty: pacjent płaci za receptę w małości, następnie ubiega się o zwrot kosztów

Chorwacja

 • można korzystać z pomocy medycznej tylko w placówkach, które podpisały umowę z Chorwackim Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego (HZZO)
 • numer alarmowy w Chorwacji: 112
 • leczenie szpitalne: można się zgłaszać ze skierowaniem lub bez (nagłe przypadki)
 • wizyta u lekarza pierwszego kontaktu: pacjent musi pokryć koszt wizyty u lekarza pierwszego kontaktu samodzielnie (koszt 10 HRK)

Francja

 • można korzystać z pomocy medycznej tylko w placówkach, które działają w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej (conventionné)
 • numer alarmowy we Francji: 112 lub 15
 • leczenie szpitalne: można się leczyć w dowolnym szpitalu w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej (conventionné)

Grecja

 • można korzystać z pomocy medycznej tylko w placówkach publicznej służby zdrowia (ESY)
 • numer alarmowy w Grecji: 116
 • leczenie szpitalne: można się zgłaszać ze skierowaniem lub bez (nagłe przypadki)
 • wizyta u lekarza działającego w ramach PEDY jest bezpłatna

Hiszpania

 • można korzystać w opieki medycznej tylko w placówkach działających w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej
 • numer alarmowy we Hiszpanii: 112
 • leczenie szpitalne: można się zgłaszać ze skierowaniem lub bez (nagłe przypadki)

Holandia

 • można korzystać z pomocy medycznej tylko w placówkach publicznej służby zdrowia
 • numer alarmowy we Holandii: 112
 • leczenie szpitalne: można się zgłaszać ze skierowaniem lub bez (nagłe przypadki)

Malta

 • można korzystać z pomocy medycznej tylko w placówkach publicznej służby zdrowia
 • leczenie szpitale: należy mieć skierowanie
 • udział pacjenta w finansowaniu leczenia: w placówkach państwowych bezpłatne

Niemcy

 • można korzystać z pomocy medycznej w placówkach posiadających umowę z regionalną kasą chorych
 • numer alarmowy w Niemczech: 112
 • leczenie szpitalne: można się zgłaszać ze skierowaniem lub bez (nagłe przypadki)

Włochy

 • można korzystać z pomocy medycznej tylko w placówkach publicznej służby zdrowia
 • numer alarmowy we Włoszech: 118
 • leczenie szpitalne: można się zgłaszać ze skierowaniem lub bez (nagłe przypadki)

Przydatne strony dotyczące karty EKUZ

Te strony mogą Ci się przydać, gdy zechcesz uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego:

Strona NFZ

EKUZ

Na oficjalnej stronie NFZ zawsze znajdziesz najbardziej aktualne informacje dotyczące karty EKUZ, ubezpieczenia i leczenia w krajach Unii Europejskiej.

Sprawdź

Często zadawane pytania dotyczące Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Wyjeżdżasz za granicę? To też Cię zainteresuje

Dlaczego warto zaufać Monito?

Prawdopodobnie aż za dobrze znasz wygórowane koszty przelewów międzynarodowych. Po tym, jak założyciele Monito: François, Laurent i Pascal zmierzyli się z tym problemem w 2013 roku, stworzyli porównywarkę przelewów, aby znaleźć najlepsze serwisy transferowe na całym świecie.

Obecnie około 8 milionów użytkowników co roku korzysta z porównywarki Monito oraz naszych recenzji i poradników. Nasze rekomendacje są poparte milionami danych i dziesiątkami testów eksperckich. Dzięki temu możesz mieć pewność, że zawsze podejmujesz najlepsze decyzje.

Dowiedz się więcej o Monito
 • Monito zaufało ponad 15 milionów użytkowników na całym świecie

 • Eksperci Monito spędzają długie godziny na testowaniu i porównywaniu serwisów transferowych

 • Prowizje partnerskie nigdy nie mają wpływu na naszą niezależność

Monito.com

Global Impact Finance Ltd
Rue du Pont 22
1003 Lozanna
Szwajcaria

Informacja o linkach afiliacyjnych
Zamiast banerów reklamowych i opłat za dostęp (paywall), Monito zarabia dzięki linkom afiliacyjnym kierującym do różnych serwisów transferowych prezentowanych na naszej stronie internetowej. Chociaż robimy wszystko, aby znaleźć najlepsze oferty na rynku, nie jesteśmy w stanie wziąć pod uwagę wszystkich dostępnych usług. Nasza szeroka gama zaufanych partnerów afiliacyjnych umożliwia nam przedstawianie szczegółowych, bezstronnych i skutecznych rozwiązań dotyczących wszystkich rodzajów pytań i problemów konsumenckich. Dzięki temu możemy odpowiadać na potrzeby naszych użytkowników i wskazywać odpowiednie serwisy transferowe, dopasowane do ich potrzeb (z korzyścią dla każdej ze stron). Chociaż dzięki niektórym linkom zarabiamy na prowizjach, fakt ten nigdy nie wpływa na niezależność i rzetelność naszych opinii, rekomendacji i ocen.