O nas

Monitoto porównywarka usług przelewów międzynarodowych. Porównujemy i analizujemy oferty ponad 384 firm zajmujących się zagranicznymi transferami pieniędzy, aby pomóc Ci znaleźć najlepszą ofertę dostępną na rynku.

Alerty kursu wymiany

Rynek stale ewoluuje, kursy wymiany idą raz w górę, raz w dół, a operatorzy nieustannie dostosowują do tych zmian swoje opłaty – skorzystaj z naszych inteligentnych alertów, aby móc za tym wszystkim nadążyć!

Opłata za wymianę waluty: czym jest i jak ją zminimalizować?

Ostatnia aktualizacja 5 Grudzień 2014
Autor François Briod

Co roku niezauważalnie płacone są przez migrantów miliardy w opłatach za transfer walut. Dowiedz się tutaj, jak je rozpoznawać i ich unikać.

Czym jest opłata za wymianę waluty?

Za każdym razem, kiedy wymieniasz jedną walutę na inną, bank lub operator transferu pieniędzy (taki jak Moneygram) może nałożyć opłatę za wymianę waluty. Różnica pomiędzy kursem wymiany, który decyduje się on zastosować oraz realnym kursem walutowym na rynku jest opłatą za wymianę waluty.

Oznacz to, że operator oferuje mniej interesujący kurs niż ten, jaki uzyskuje on na rynku. W ten sposób generuje on swój zysk.

Taka opłata za wymianę waluty jest często niewidoczna dla niewprawnego oka.

Jak obliczyć opłatę za wymianę waluty?

Powiedzmy, że przesyłasz funty brytyjskie (GBP) na swój polski rachunek bankowy w złotych (PLN).

1. Po pierwsze musisz dowiedzieć się, jaki jest kurs wymiany stosowany przez wybranego przez Ciebie Operatora Transferu Pieniędzy. Oto przykład z serwisu Sami Swoi:

Opłata za wymianę waluty w serwisie Sami Swoi.

Zauważamy, że wyświetlają oni na swoim kalkulatorze online kurs wymiany. Oferują 5.2200 PLN za 1 GBP.

2. Po drugie należy znaleźć międzybankowy kurs wymiany dla GBP/PLN. Jest to kurs, według którego banki wymieniają pomiędzy sobą różne waluty. Aktualny lub dzienny kurs możesz znaleźć na stronach konwertorów walut takich jak Oanda lub XE.com. Dzisiaj, 24 listopada 2014 r. wynosi on 5.30966 PLN/EUR. Zauważ: choć liczba ta wydaje się początkowo mała i nieistotna, każda cyfra jednak jest ważna przy kursie wymiany.

3. Jesteśmy teraz w stanie policzyć opłatę za wymianę waluty nakładaną przez Operatora Transferu Pieniędzy:

Międzybankowy kurs wymiany             5.30966
/ kurs operatora transferu pieniędzy    5.2200
Opłata za wymianę waluty (%)              1,7176%

Należy pamiętać, aby odjąć 1 i pomnożyć przez 100, aby otrzymać procent.Widzimy, że kurs wymiany stosowany przez tego Operatora Transferu Pieniędzy wynosi 1.7176%.Jeśli zastosujemy tę opłatę (%) do kwoty, jaką chcemy przesłać do Polski z Wielkiej Brytanii zobaczymy, że płacimy opłatę za wymianę waluty równą 200*1.7176 = 3.4352 GBP.Jeśli dodamy teraz opłatę ryczałtową wynoszącą 2.99 GBP widzimy, że całkowita opłata za transfer: 3.4352+2.99 = 6.4252 GBP albo 3.12% przesłanej kwoty jest większa, niż podwójna zadeklarowana stawka wynosząca 2.99 GBP.

Reasumując

Opłata ryczałtowa za transfer: 2.99 GBP

Opłata za wymianę waluty: 3.4352 GBP

Faktycznie płacona całkowita opłata: 6.4252 GBP

Jak mogę zmniejszyć opłatę za wymianę waluty, którą płacę przy regularnym transferze?

Teraz, kiedy wiem, czym jest opłata za wymianę waluty oraz ile ona wynosi: W jaki sposób mogę uniknąć płacenia tak wysokich kosztów za przeliczanie walut?

Pierwszym krokiem jest świadomość tych kosztów oraz tego, kiedy one są naliczane i jak je rozpoznać. Kolejnym krokiem jest porównanie kursów wymiany walut oferowanych przez operatorów transferu pieniędzy.

Ale porównywanie różnych opłat za przelewy i opłaty wymiany walut u kilkunastu operatorów transferu pieniędzy może być bardzo denerwujące! Dlatego też zbudowaliśmy porównywarkę, która zestawia wszystkich operatorów transferu pieniędzy i daje Ci jasny obraz kosztów. Opłata ryczałtowa i opłata za wymianę waluty jest wliczana w porównanie.

Nie zwlekaj więc, aby wypróbować ją tu lub aby zadać nam jakiekolwiek pytanie w komentarzach poniżej.

Porównaj opcje przelewu

Otrzymaj więcej złotych za funty, gdy wykonujesz przelewy do Polski