Monito.com logo
Menu
Emerytura w Irlandii

Emerytura w Irlandii — wiek, wysokość i minimalna emerytura w Irlandii

Dec 20, 2020

Zastanawiasz się, czy należy Ci się emerytura w Irlandii? Jak ją zdobyć, ile wynosi oraz ile lat trzeba pracować, aby ją otrzymać?

W tym poradniku krok po kroku tłumaczymy, jak uzyskać emeryturę w Irlandii.

System emerytalny w Irlandii

Najprościej można powiedzieć, że w Irlandii obowiązują 2 typy emerytur: 

 • Państwowa emerytura składkowa (ang. State Pension Contributory)
 • Podstawowa emerytura bezskładkowa (ang. Non-Contributory State Pension)

W Irlandii funkcjonują też dobrowolne emerytury pracownicze i prywatne dla osób samozatrudnionych. Przyjrzyjmy się każdej z tych emerytur: 

Państwowa emerytura składkowa w Irlandii 

Państwowa emerytura składkowa, czyli State Pension Contributory to świadczenie emerytalne, które zależy od ilości opłacanych składek PRSI. Składki odprowadza się przez lata, pracując na etacie. Tak jak w Polsce, składki te są opłacane przez pracodawcę. Wysokość emerytury składkowej zależy od ilości i wysokości składek. 

Aby ją otrzymać, należy spełnić określone warunki:

 • Osiągnąć wiek emerytalny — mieć minimum 66 lat (to obecnie wiek emerytalny w Irlandii, w 2028 roku wyniesie on 68 lat)
 • Spełnić określone prawem warunki dotyczące opłaconych składek PRSI kategorii A, E, F, G, H, N lub S (przez co najmniej 10 lat)

Emeryturę państwową (składkową) można pobierać, gdy mieszkamy w Irlandii lub połączyć ją na przykład z emeryturą w Polsce (lub innym kraju UE). 

Państwowa emerytura bezskładkowa w Irlandii

Drugim rodzajem emerytury w Irlandii jest emerytura bezskładkowa, zwana też nieskładkową (ang. State Pension Non-Contributory). To świadczenie emerytalne, które przysługuje osobom mieszkającym w Irlandii, które nie mogą otrzymać emerytury z ubezpieczenia społecznego. Jest skierowane do osób, które nie wpłaciły minimalnej ilości składek społecznych (PRSI). Emerytura bezskładkowa jest często nazywana emeryturą socjalną w Irlandii

Wysokość tej emerytury nie jest stała i zależy od sytuacji materialnej emeryta. Jest ona raczej niska. 

To emerytura, która jest wypłacana wyłącznie osobom, które mieszkają w Irlandii. Oznacza to, że nie można pobierać emerytury bezskładkowej i mieszkać np. w Polsce. Ten typ emerytury nie jest objęty wspólnotową koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej.

Emerytura pracownicza i prywatna w Irlandii

Oprócz emerytury składkowej i bezskładkowej, w Irlandii są jeszcze emerytury pracownicze i prywatne. Są one dobrowolne. Emerytury pracownicze są często traktowane jako dodatkowy benefit w pracy. Natomiast z emerytur prywatnych często korzystają osoby samozatrudnione. To coś w rodzaju oszczędnościowych kont emerytalnych. 

Komu przysługuje emerytura w Irlandii? 

Aby odpowiedzieć na pytanie, komu przysługuje emerytura w Irlandii, należy wziąć pod uwagę, że obowiązują tam 2 rodzaje emerytur: składkowa i bezskładkowa. Komu przysługuje emerytura składkowa, a komu bezskładkowa w Irlandii?

Komu przysługuje emerytura składkowa w Irlandii?

Państwowa emerytura składkowa przysługuje osobom, które zaczęły opłacać składki na irlandzkie ubezpieczenie społeczne PRSI przed ukończeniem 56. roku życia. Dzięki temu mogły opłacić co najmniej 520 pełnych składek (przez 10 lat pracy, do osiągnięcia 66. roku życia, czyli wieku emerytalnego).

Emeryturę składkową w Irlandii można uzyskać po osiągnięciu wieku emerytalnego (w tym momencie wynosi 66 lat, ale wkrótce się to zmieni i będzie wynosić 68 lat). 

Podsumowując — aby uzyskać emeryturę składkową w Irlandii, należy:

 • Osiągnąć wiek emerytalny (obecnie 66 lat, z czasem będzie wynosił 68 lat)
 • Opłacać składki PRSI przez co najmniej 10 lat
 • Rozpocząć opłacanie składek PRSI przed 56 rokiem życie (wkrótce, wraz ze wzrostem wieku emerytalnego do 68 lat, przed 58 rokiem życia)

Komu przysługuje emerytura bezskładkowa w Irlandii?

Emerytura bezskładkowa nie należy się wszystkim. Jest ona skierowana wyłącznie do osób mieszkających w Irlandii, które nie mogą uzyskać emerytury składkowe. Aby uzyskać emeryturę bezskładkową w Irlandii, trzeba: 

 • Osiągnąć wiek emerytalny 
 • Być rezydentem w Irlandii i mieszkać tam na stałe
 • Nie spełnić warunków, aby otrzymać emeryturę składkową
 • Spełnić kryterium uzyskania świadczenia z opieki społecznej (tzw. means test)

Ile wynosi emerytura w Irlandii?

Poniżej sprawdzisz, ile wynosi emerytura składkowa i bezskładkowa w Irlandii:

Wysokość emerytury składkowej 

Wysokość emerytury państwowej składkowej w Irlandii zależy od średniej rocznej ilości składek, które opłaciliśmy. Kwota ta wynosi od 99,20€ do 248,30€ tygodniowo. Oznacza to, że rocznie może wynosić od 5158,4€ do 12 911,6€. Pełną tabelę z wykazem stawek emerytalnych znajdziesz poniżej: 

Tabela emerytur w Irlandii:

Lata opłacania średnich rocznych składek na PRSI

Indywidualna emerytalna stawka tygodniowa

48 lat lub więcej

248,30 €

40-47 lat

243,40 €

30-39 lat

223,20 €

20-29 lat

211,40 €

15-19 lat

161,80 €

10-14 lat

99,20 €

Dodatki socjalne do emerytury składkowej w Irlandii

Ponadto, po ukończeniu 80 lat automatycznie otrzymuje się dodatek w wysokości 10€ tygodniowo. Osoby mieszkające samotnie mogą również otrzymywać dodatek w wysokości 19€ tygodniowo (od 2021 roku). Możesz również starać się o uzyskanie dodatku paliwowego, który jest wypłacany w okresie od października do kwietnia przez 28 tygodni (wynosi on 24,50€ tygodniowo). 

Możesz również uzyskać kartę medyczną wydaną przez Health Service Executive (HSE), która upoważnia do darmowego korzystania z niektórych usług medycznych. Innym dodatkiem może być bezpłatna licencja telewizyjna

Wysokość emerytury bezskładkowej 

Wysokość emerytury bezskładkowej nie jest stała i zależy od dochodów danej osoby. Maksymalnie wynosi:

 • Dla osób pomiędzy 66 a 80 rokiem życia: 237€
 • Dla osób w wieku powyżej 80 lat: 247€

Dodatki socjalne do emerytury bezskładkowej w Irlandii

Jako osoba otrzymująca emeryturę bezskładkową w Irlandii, możesz również otrzymasz szereg świadczeń socjalnych, na przykład dodatek dla osób żyjących samotnie, dodatek czynszowy, dodatek socjalny do prądu, gazu lub licencji telewizyjnej, bezpłatny transport publiczny (Free Travel Pass) i dodatek paliwowy.

Irlandzka emmerytura

Wiek emerytalny w Irlandii

W tym momencie wiek emerytalny w Irlandii wynosi 66 lat, ale wkrótce ulegnie to zmianie. W 2028 roku będzie wynosił 68 lat. 

Zgodnie z zapisami irlandzkiej ustawy dotyczącej emerytur (ang. Social Welfare and Pensions Act) wiek emerytalny będzie podwyższany. Ma on wynosić 68 lat. Obecnie kwestia wieku emerytalnego w Irlandii przedstawia się następująco:

 • Osoby urodzone między 1 stycznia 1949 roku a 31 grudnia 1954 roku: minimalny wiek emerytalny wynosi 66 lat
 • Osoby urodzone między 1 stycznia 1955 roku a 31 grudnia 1960 roku: minimalny wiek emerytalny wynosi 67 lat
 • Osoby urodzone 1 stycznia 1961 roku i później: minimalny wiek emerytalny wynosi 68 lat

Jak złożyć wniosek o emeryturę w Irlandii? 

Wniosek o emeryturę składkową

Aby uzyskać państwową emeryturę składkową w Irlandii, należy złożyć wniosek SPC1. Uzyskasz go na poczcie, w oddziałach Intreo lub na tej stronie

Poprawnie wypełniony wniosek należy wysłać na poniższy adres:

State Pension (Contributory)
Social Welfare Services
Department of Social Protection
College Road, Sligo, F91 T384

Kiedy złożyć wniosek o państwową emeryturę składkową?

Wniosek o państwową emeryturę składkową należy złożyć na 3 miesiące przed ukończeniem 66. roku życia. Jeśli składki emerytalne były opłacane w więcej niż jednym kraju, wniosek powinien zostać złożony na 6 miesięcy przed ukończeniem 66 lat.

Wniosek o emeryturę bezskładkową

Aby uzyskać emeryturę bezskładkową w Irlandii, należy złożyć wniosek. Wniosek znajdziesz również na poczcie, w oddziałach Intreo lub w Centrum Informacji Obywatelskiej

Poprawnie wypełniony wniosek należy wysłać na poniższy adres:

State Pension (Non-contributory)

Department of Social Protection
College Road, Sligo, F91 T384

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, możesz uzyskać pomoc w Centrum Informacji Obywatelskiej.

Emerytura z Irlandii i z Polski

Zarówno w Polsce, jak i w Irlandii obowiązuje unijna koordynacja systemów emerytalnych. Co to znaczy? Jeśli pracowałeś w Polsce i w Irlandii, składki opłacane w tych dwóch państwach będą się zaliczały do Twojej przyszłej emerytury. 

Jeśli pracowałeś zarówno w Irlandii, jak i w Polsce i chcesz się starać o emeryturę, powinieneś rozpocząć ten proces na 6 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Opłacanie składek emerytalnych w Irlandii dokumentujemy na drukach P60 i P45.

Wniosek składasz w państwie, w którym obecnie mieszkasz. Na przykład, jeśli teraz mieszkasz w Polsce, a pracowałeś w Irlandii i tam odprowadzałeś składki emerytalne, wniosek o emeryturę składasz w Polsce. 

Wszelkie informacje uzyskasz w wyznaczonym do tego urzędzie ZUS:

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. T. Zana 36-38C
20-601 Lublin
Telefon: (22) 560 16 00

Więcej informacji na temat łączenia składek znajdziesz tu i tu

Przydatne strony dotyczące emerytury w Irlandii

Emerytura składkowa

Na tej stronie znajdziesz wszystko na temat państwowej emerytury składkowej, czyli State Pension Contributory. To rodzaj świadczenia emerytalnego, które zależy od ilości i wysokości opłacanych składek PRSI.

Emerytura składkowa w Irlandii

Emerytura bezskładkowa

Emerytura bezskładkowa w Irlandii jest nazywana często emeryturą socjalną. To rodzaj świadczenia emerytalnego przysługujące osobom, które nie mogą otrzymać emerytury z ubezpieczenia społecznego (ponieważ nie wpłaciły minimalnej ilości składek społecznych PRSI).

Emerytura bezskładkowa w Irlandii

Emerytura pracownicza

Najwięksi pracodawcy w Irlandii oferują pracownicze programy emerytalne. To rodzaj dodatkowej emerytury, do której opłacania pracodawcy nie są zobligowani. Ten rodzaj emerytur jest traktowany jako dodatkowy benefit.

Emerytura pracownicza w Irlandii

Emerytura prywatna

Emerytura prywatna (osobista) to rodzaj policy emerytalnej, na którą wpłacają osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub samozatrudnione.

Emerytura prywatna w Irlandii

Emerytura z Irlandii i innego państwa UE

Może się tak zdarzyć, że będziesz podlegać łączonemu świadczeniu emerytalnemu - z Irlandii i innego kraju EU (np. z Polski). W tej sytuacji będą Cię obowiązywały nieco inne zasady emerytalne.

Emerytura z Irlandii i Polski

Pytania dotyczące emerytury w Irlandii:

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby wszystkie publikowane informacje były rzetelne i aktualne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji obowiązujących przepisów prawnych.

Dlaczego warto zaufać Monito?

Prawdopodobnie dobrze wiesz, jak dużo kosztuje wysyłanie pieniędzy za granicę. W 2013 roku z tym problemem postanowili zmierzyć się założyciele Monito — François, Laurent i Pascal, którzy stworzyli porównywarkę międzynarodowych przelewów.

Obecnie około 8 milionów użytkowników co roku korzysta z porównywarki Monito oraz naszych recenzji i poradników. Nasze rekomendacje są poparte milionami danych i dziesiątkami testów eksperckich, dzięki czemu możesz bez obaw podejmować najlepsze decyzje.

Dowiedz się więcej
 • Monito cieszy się zaufaniem ponad 15 milionów użytkowników na całym świecie.

 • Eksperci Monito spędzają godziny na sprawdzaniu i testowaniu serwisów transferowych.

 • Prowizje afiliacyjne nie mają wpływu na naszą niezależność.

Monito.com

Global Impact Finance Ltd
Avenue de Montchoisi 35
1006 Lozanna
Szwajcaria

Informacja o linkach afiliacyjnych
Zamiast banerów reklamowych i opłat za dostęp (paywall), Monito zarabia dzięki linkom afiliacyjnym kierującym do różnych serwisów transferowych prezentowanych na naszej stronie internetowej. Chociaż robimy wszystko, aby znaleźć najlepsze oferty na rynku, nie jesteśmy w stanie wziąć pod uwagę wszystkich dostępnych usług. Nasza szeroka gama zaufanych partnerów afiliacyjnych umożliwia nam przedstawianie szczegółowych, bezstronnych i skutecznych rozwiązań dotyczących wszystkich rodzajów pytań i problemów konsumenckich. Dzięki temu możemy odpowiadać na potrzeby naszych użytkowników i wskazywać odpowiednie serwisy transferowe, dopasowane do ich potrzeb (z korzyścią dla każdej ze stron). Chociaż dzięki niektórym linkom zarabiamy na prowizjach, fakt ten nigdy nie wpływa na niezależność i rzetelność naszych opinii, rekomendacji i ocen.