Monito.com
Bezpieczne banki w Polsce

Najbezpieczniejsze banki w Polsce w 2023 roku - sprawdź i tam przechowuj swoje pieniądze

kwi 1, 2023
Informacja o linkach afiliacyjnych

Inflacja galopuje, wartość złotówki maleje, a media donoszą o zbliżającym się kryzysie finansowym. Przed założeniem konta lub ulokowaniem naszych oszczędności, należy dokładnie przeanalizować wybrany przez nas bank pod względem stosowanych przez niego środków bezpieczeństwa oraz sprawdzić jego płynność finansową.

Zanim założysz konto lub weźmiesz kredyt, sprawdź, który bank w Polsce jest najbezpieczniejszy.

recommendation icon

🏦 Rekomendacja Monito:

Załóż konto w banku PKO BP. Bank oferuje najbezpieczniejsze konta w Polsce. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że Twoje ciężko zarobione pieniądze są w 100% bezpieczne.

Nadzór nad polskimi bankami

Nadzór nad polskimi bankami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (w skrócie KNF). Działania KNF nadzoruje zaś Prezes Rady Ministrów. Działalność banków jest regulowana przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939)¹.

Poza ustawą o Prawie bankowym, polskie banki muszą również przestrzegać ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym² i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku³. Są również zobligowane do przestrzegania dyrektywy unijnej w sprawie usług płatniczych PSD2⁴.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Przed utratą środków trzymanych na kontach chroni nas Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Powstał on 14 grudnia 1994 roku, a jego działanie reguluje od 2016 roku  ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Muszą być nim objęte wszystkie banki w Polsce.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłacanie środków pieniężnych klientom banków w przypadku ich bankructwa lub niewypłacalności. Może on również kontrolować banki oraz prowadzić ich przymusową restrukturyzację. 

Środki klientów (zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej) są chronione do kwoty 100 tysięcy euro. Przy obecnym kursie wymiany oznacza to, że ochronie podlegają pieniądze do kwoty 470 złotych⁵.

Jeśli na koncie mamy więcej niż 100 tysięcy euro, nadwyżka nie zostanie zwrócona w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. O jej zwrot możemy się ubiegać wyłącznie na drodze sądowej. Może to zająć nawet kilka lub kilkanaście lat. Jeśli więc posiadamy dużo środków finansowych, warto rozważyć ich przechowywanie w kilku bankach. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nasze pieniądze są bezpieczne i w przypadku niewypłacalności banku, wszystkie zostaną nam zwrócone. 

Jakie zabezpieczenia stosują polskie banki?

Polskie banki utrzymują bardzo wysoki poziom zabezpieczeń. Do najważniejszych z nich należą:

  • Autoryzowanie transakcji - nasze transakcje musimy autoryzować (np. poprzez kod SMS, akceptację transakcji w aplikacji),
  • Dwustopniowe logowanie - banki stosują podwójne uwierzytelnienie, czyli dwuetapowe logowanie (np. poprzez wpisanie kodów), 
  • 3D Secure - zabezpieczenie płatności przez internet,
  • Zabezpieczenie konta hasłem.

Co wpływa na bezpieczeństwo banku?

Aby sprawdzić bezpieczeństwo banku, należy wziąć pod uwagę wiele elementów. Na pewno na jego wiarygodność ma wpływ długa obecność na rynku. Poza tym, analizując wiarygodność banku, musimy wziąć pod uwagę kilka poniższych czynników:

Współczynnik płynności banku określa możliwości banku do wypłaty pieniędzy. Można go określić na przykład sprawdzając liczbę udzielonych kredytów do posiadanych przez dany bank depozytów.

Odsetek kredytów zagrożonych – określa stosunek kredytów niespłaconych do liczby wszystkich udzielonych kredytów. Dlaczego jest to istotne? Niespłacane kredyty osłabiają bezpieczeństwo finansowe banków.

Współczynnik wypłacalności banku (TCR) – aby uzyskać ten współczynnik wystarczy podzielić cały kapitał banku przez posiadane aktywa. Im wyższy współczynnik TCR, tym lepiej. Współczynnik ten powinien wynosić co najmniej 13,5%.

Wskaźnik rentowności – czyli analiza zysków danego banku w stosunku do jego majątku 

Ratingi polskich banków

Ratingi bankowe są tworzone przez specjalistyczne instytucje finansowe. Biorą one pod uwagę ogromną liczbę zmiennych i poddają je dokładnej analizie. Na tej podstawie prognozowane są potencjalne zagrożenia płynności finansowej danego banku.

Ratingi polskich banków na bieżąco prowadzi na przykład EuroRating:

Euro Rating

Alior Bank S.A.

BB

Bank Millennium S.A.

BB-

Bank Pekao S.A

A-

BNP Paribas Bank Polska S.A.

BBB

ING Bank Śląski S.A.

BBB

mBank S.A.

BBB-

PKO BP

A-

Santander Bank Polska S.A.

A-

Dane pochodzą ze strony Euro Rating, dostęp: 19.03.2023

recommendation icon

🏦 Rekomendacja Monito:

Załóż konto w banku PKO BP. Bank oferuje najbezpieczniejsze konta w Polsce. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że Twoje ciężko zarobione pieniądze są w 100% bezpieczne.

Które banki w Polsce są najbezpieczniejsze?

Jednoznaczne określenie, który polski bank jest najbezpieczniejszy, jest dość trudne. Wszystkie instytucje finansowe są bowiem objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym oraz stosują wszelkie zabezpieczenia, do których są zobligowane. 

Według Polskiego Instytutu Badań Jakości z 2021⁶, najbezpieczniejsze banki w Polsce to:

  • PKO BP,
  • ING Bank Śląski,
  • Bank Millennium.

Pytania dotyczące bezpieczeństwa polskich banków:

Źródła wykorzystane w tym artykule:

¹Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, dostęp: 19.03.2023, Źródło.
²Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, dostęp: 19.03.2023, Źródło.
³Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dostęp: 19.03.2023, Źródło.
⁴Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG), dostęp: 19.03.2023, Źródło.
⁵Kurs wymiany EUR na PLN, dostęp: 19.03.2023, Źródło.
⁶mBank, Sprawdź, jak my dbamy o bezpieczeństwo, dostęp: 1.04.2023, Źródło.
KNF, Podmioty sektora bankowego, dostęp: 19.03.2023, Źródło.
NIK, Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad działaniami naprawczymi wybranych banków spółdzielczych i kas oszczędnościowo-kredytowych, dostęp: 19.03.2023, Źródło.

Dlaczego warto zaufać Monito?

Prawdopodobnie aż za dobrze znasz wygórowane koszty przelewów międzynarodowych. Po tym, jak założyciele Monito: François, Laurent i Pascal zmierzyli się z tym problemem w 2013 roku, stworzyli porównywarkę przelewów, aby znaleźć najlepsze serwisy transferowe na całym świecie.

Obecnie około 8 milionów użytkowników co roku korzysta z porównywarki Monito oraz naszych recenzji i poradników. Nasze rekomendacje są poparte milionami danych i dziesiątkami testów eksperckich. Dzięki temu możesz mieć pewność, że zawsze podejmujesz najlepsze decyzje.

Dowiedz się więcej o Monito
  • Monito zaufało ponad 15 milionów użytkowników na całym świecie

  • Eksperci Monito spędzają długie godziny na testowaniu i porównywaniu serwisów transferowych

  • Prowizje partnerskie nigdy nie mają wpływu na naszą niezależność

Monito.com

Global Impact Finance Ltd
Rue du Pont 22
1003 Lozanna
Szwajcaria

Informacja o linkach afiliacyjnych
Zamiast banerów reklamowych i opłat za dostęp (paywall), Monito zarabia dzięki linkom afiliacyjnym kierującym do różnych serwisów transferowych prezentowanych na naszej stronie internetowej. Chociaż robimy wszystko, aby znaleźć najlepsze oferty na rynku, nie jesteśmy w stanie wziąć pod uwagę wszystkich dostępnych usług. Nasza szeroka gama zaufanych partnerów afiliacyjnych umożliwia nam przedstawianie szczegółowych, bezstronnych i skutecznych rozwiązań dotyczących wszystkich rodzajów pytań i problemów konsumenckich. Dzięki temu możemy odpowiadać na potrzeby naszych użytkowników i wskazywać odpowiednie serwisy transferowe, dopasowane do ich potrzeb (z korzyścią dla każdej ze stron). Chociaż dzięki niektórym linkom zarabiamy na prowizjach, fakt ten nigdy nie wpływa na niezależność i rzetelność naszych opinii, rekomendacji i ocen.