Monito.com logo
Menu
Obywatelstwo norweskie

Jak uzyskać obywatelstwo norweskie i czy można mieć podwójne obywatelstwo w Norwegii?

Jan 25, 2021
Informacja o linkach afiliacyjnych

Mieszkasz i pracujesz od lat w Norwegii, chciałbyś sformalizować swój pobyt tam i ubiegać się o obywatelstwo norweskie? Dowiedz się, jakie są formalności, koszty i jakich potrzebujesz dokumentów.

W naszym przewodniku w prosty sposób krok po kroku tłumaczymy wszystkie zawiłości związane ze zdobyciem norweskiego obywatelstwa.

Podwójne obywatelstwo polskie i norweskie

Do tej pory osoba, która chciała uzyskać norweskie obywatelstwo, musiała zrzec się obywatelstwa polskiego. 1 stycznia 2020 ta zasada przestała obowiązywać. Od teraz Polacy mieszkający w Norwegii nie muszą zrzekać się polskiego obywatelstwa, gdy chcą zostać obywatelami Norwegii. Mogą posiadać podwójne obywatelstwo — polskie i norweskie.

Co to znaczy w praktyce? Jeśli spełniamy określone wymagania, możemy złożyć wniosek o obywatelstwo w norweskim Urzędzie Imigracyjnym (UDI), z zachowaniem polskiego. Po uzyskaniu obywatelstwa norweskiego, będziemy mogli korzystać zarówno z polskiego, jak i norweskiego paszportu. Norwegowie zapowiedzieli, że cała procedura będzie coraz bardziej upraszczana.

Zalety posiadania norweskiego obywatelstwa

Posiadając obywatelstwo norweskie, możemy się cieszyć z kilku naprawdę wartościowych przywilejów:

 • po uzyskaniu norweskiego obywatelstwa, możemy uzyskać norweski paszport
 • prawo do pracy na terenie Norwegii bez posiadania pozwolenia
 • norweskie obywatelstwo dla dzieci
 • zabezpieczenie w razie zmian w polityce międzynarodowej
 • jeśli planujemy naszą przyszłość w Norwegii - zyskujemy pełną przynależność
 • możliwość głosowania w wyborach w Norwegii (a co za tym idzie - realnego wpływania i decydowania o rzeczywistości, w której żyjemy)
 • możliwość pracy w policji, wojsku lub w sądownictwie
 • lepsze zabezpieczenie społeczne
 • pomoc i opieka konsulatów norweskich za granicą

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać obywatelstwo norweskie?

Aby móc ubiegać się o obywatelstwo norweskie, należy spełnić poniższe wymogi:

 • Mieć ponad 12 lat
 • Potwierdzić swoją tożsamość (najczęściej możesz to zrobić za pomocą polskiego paszportu)
 • Mieszkać na stałe w Norwegii w momencie składania wniosku o obywatelstwo i planować zostać w Norwegii w przyszłości 
 • Mieszkać w Norwegii przez 7 lat w ciągu ostatnich 10 lat 
 • Posiadać ważne pozwolenie na pracę w Norwegii
 • Udokumentować znajomość języka norweskiego — przynajmniej 300 godzin nauki języka i zdać egzamin na poziomie co najmniej A2
 • Udokumentować swoją wiedzę na temat kultury i społeczeństwa Norwegii - zdać egzamin z wiedzy o norweskim społeczeństwie (nor. statsborgerprøven)
 • Być niekaranym i nie leczyć się psychiatrycznie — skazanie prawomocnym wyrokiem sądu lub nałożona na nas kara grzywny może być powodem odrzucenia naszego wniosku (aby udowodnić, że nie byłeś karany, wraz z wnioskiem składasz zaświadczenie o niekaralności

Długość pobytu w Norwegii a obywatelstwo

Aby starać się o obywatelstwo należy mieszkać na stałe przez 7 lat (z ostatnich 10) na terytorium Norwegii. Czas zamieszkania w Norwegii możemy potwierdzić za pomocą pozwoleń na pracę (lub/i pobyt), które są wydawane najczęściej na co najmniej rok. Nielegalny pobyt na terenie Norwegii nie wlicza się w ten czas.

Obowiązkowy czas zamieszkania na terytorium Norwegii jest krótszy, jeśli jesteś w związku z obywatelem/ką Norwegii lub dłuższy, jeśli byłeś karany. 

Jeśli po przyjeździe do Norwegii otrzymałeś pozwolenie na pobyt, czas pobytu liczy się od momentu wystąpienia o pozwolenie. 

Jeśli nie wiesz lub nie pamiętasz, kiedy dokładnie przyjechałeś do Norwegii — czas pobytu liczy się od zgłoszenia w rejestrze mieszkańców (nor. Folkeregisteret) lub na policji. 

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat tego, jak obliczyć długość okresu zamieszkania w Norwegii. 

Wyjątki od obowiązku zamieszkania w Norwegii 

Czas przebywania na terytorium Norwegii jest krótszy, jeśli jesteś w związku (małżeńskim, partnerskim lub w konkubinacie) z obywatelem/ką Norwegii. Związek musi wynosić co najmniej 7 lat. 3 lata z tych 7 musisz mieszkać na terytorium Norwegii. Aby zostało przyznane Ci obywatelstwo norweskie, musisz w momencie decyzji nadal pozostawać w tym związku. 

Potwierdzenie znajomości języka norweskiego

Jeśli ubiegasz się o obywatelstwo norweskie, musisz wykazać się znajomością języka norweskiego. Musisz wziąć udział w minimum 300 godzinach lekcji języka norweskiego lub udowodnić jego znajomość:

 • Zdać państwowy egzamin (nor. norskprøve) na poziomie minimum A2 — najwięcej osób decyduje się na ten krok, ponieważ jest najłatwiejszy i najszybszy (więcej na jego temat znajdziesz tu)
 • Zdać egzamin Bergenstest (część pisemną)
 • Zdać egzamin uniwersytecki Trinn 3 (część pisemną)
 • Zdobyć co najmniej 30 ECTS na poziomie uniwersyteckim z języka norweskiego

Wszystkie informacje na temat znajomości języka norweskiego znajdziesz tu

Potwierdzenie wiedzy o społeczeństwie norweskim

Oprócz udokumentowania znajomości języka norweskiego, musisz również potwierdzić swoją wiedzę o społeczeństwie norweskim i znajomość kultury norweskiej. Są dwa różne egzaminy, do których możesz podejść. Polacy wybierają zazwyczaj tak zwany Statsborgerprøven, ponieważ do jego zdania jest wymagana mniejsza znajomość języka norweskiego. 

Egzamin ze znajomości społeczeństwa norweskiego jest egzaminem państwowym, za który musisz zapłacić. 

Jakie tematy obejmuje test wiedzy o społeczeństwie norweskim?

Przygotowanie do testu z wiedzy o społeczeństwie norweskim obejmuje takie tematy jak: historia, geografia, zdrowie, rodzina, podatki, zwyczaje, prawo pracy i wiele więcej. Wszystkie materiały potrzebne do zdania testu są dostępne tu

Test wiedzy o obywatelstwie norweskim

Jednym z warunków uzyskania norweskiego obywatelstwa jest zdanie testu dotyczącego społeczeństwa i kultury norweskiej. Wszystkie informacje na temat tego testu znajdziesz na tej stronie.

Test na norweskie obywatelstwo

Norweskie obywatelstwo dla osób, które są w związku z obywatelem/ką Norwegii 

Trochę inaczej wygląda proces ubiegania się o norweskiego obywatelstwo osób, których partner/ka, mąż/żona, konkubent/konkubina są Norwegami. Aby móc się ubiegać o obywatelstwo norweskie, musisz przebywać w Norwegii co najmniej 3 z ostatnich 10 lat. Ponadto łączny okres zamieszkiwania i małżeństwa / związku musi wynosić co najmniej 7 lat. Tu znajdziesz więcej informacji na temat obywatelstwa dla osób, które są w związku z obywatelami Norwegii. 

Informacje dotyczące norweskiego obywatelstwa

Wszystkie informacje dotyczące obywatelstwa norweskiego możesz znaleźć na stronach Opplysningstjenesten i UDI. Tam również możesz kierować swoje pytania dotyczące obywatelstwa.

Obywatelstwo norwegia

Dokumenty potrzebne do uzyskania norweskiego obywatelstwa

Na tej stronie znajdziesz wszystkie dokumenty potrzebne do uzyskania norweskiego obywatelstwa. Wejdź na nią, zaznacz te, które Ciebie dotyczą, wydrukuj i podpisz. Listę będziesz musiał dostarczyć wraz z innymi dokumentami składając wniosek o norweskie obywatelstwo. 

Musisz zgromadzić wszystkie dokumenty z listy. Jeżeli jakiś dokument jest w języku innym niż norweski lub angielski, musi zostać przetłumaczony i potwierdzony przez tłumacza przysięgłego. Jeśli nie dostarczysz jakichś dokumentów, musisz złożyć pisemne wyjaśnienie, dlaczego tego nie zrobiłeś. Brak jakiegoś dokumentu może spowodować, że Twój wniosek będzie dłużej rozpatrywany lub zostanie odrzucony. 

Przed złożeniem dokumentów, zrób ich kopie. Na spotkanie w sprawie swojego wniosku, weź ze sobą oryginalne dokumenty. Policja sprawdzi i potwierdzi ich oryginalność, zostawi kopie, a Tobie odda oryginały.

Lista potrzebnych dokumentów:

 • Wniosek
 • Paszport lub dowód osobisty
 • Kopie wszystkich podstron z paszportu, który używałeś przez ostatnie 10 lat
 • Lista z wszystkimi wyjazdami zagranicznymi (wraz z czasem, który spędziłeś poza granicami Norwegii w ciągu ostatnich 10 lat)
 • Lista wszystkich planowanych wyjazdów zagranicznych na najbliższe dwa miesiące
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Wydrukowana i podpisana lista kontrolna (znajdziesz ją tu)
 • Dokumentacja potwierdzająca znajomość języka norweskiego
 • Dokumentacja potwierdzająca zdany egzamin z wiedzy o społeczeństwie norweskim
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Formularz deklaracji pokrewieństwa (dotyczy wyłącznie osób, które mają norweskiego małżonka, partnera lub konkubenta)
 • Wyjaśnienie i potwierdzenie zmiany nazwiska (dotyczy osób, które zmieniły nazwisko w trakcie pobytu w Norwegii)

Gdy składamy wniosek dla naszych dzieci, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, potrzebne są nam jeszcze:

 • Zaświadczenie, że dziecko uczęszcza/ło do szkoły (dotyczy dzieci w wieku 6-16 lat)
 • Zgoda obojga rodziców (rodzice muszą podpisać wniosek dziecka i przyjść na spotkanie z dokumentami potwierdzającymi tożsamość)

Norweskie obywatelstwo krok po kroku

Obywatelstwo norweskie możesz uzyskać w kilku krokach: 

 1. Wejdź na stronę UDI i sprawdź listę kontrolną i zaznacz dokumenty, które dotyczą Ciebie i Twojej sytuacji, wydrukuj i podpisz. Przynieś listę wraz z innymi wymaganymi dokumentami, gdy będziesz składać podanie o przyznanie obywatelstwa.
 2. Wejdź na stronę UDI i zarejestruj się. Rejestracja jest wymagana do złożenia wniosku. 
 3. Przed złożeniem wniosku, wybierz odpowiednią opcję. Twoja sytuacja będzie najprawdopodobniej następująca: Citizenship for UE/EEA nationals who have held a residence permit in Norway
 4. Następnie wybierz, do której grupy należysz: Dorośli powyżej 18. roku życia / Masz partnera / męża / konkubenta, który jest obywatelem Norwegii (najprawdopodobniej będzie Cię dotyczyła jedna z tych dwóch opcji). 
 5. Wypełnij wniosek i opłać go. Możesz to zrobić za pomocą karty podczas składania wniosku lub później gotówką (jeśli zdecydujesz się na płatność w gotówce, zachowaj potwierdzenie). 
 6. Umów się na spotkanie z policją w UDI. W wyznaczonym terminie musisz złożyć podpisane podanie i kopie wymaganych dokumentów oraz okazać oryginały dokumentów do wglądu. Pamiętaj, że wraz z wniosek musisz złożyć zaświadczenie o niekaralności

Ile kosztuje obywatelstwo norweskie?

Koszt uzyskania norweskiego obywatelstwa zależy od naszego miejsca zamieszkania i poziomu znajomości języka norweskiego. Łączny koszt wynosi około 4300 - 7800 koron. 

Koszty uzyskania obywatelstwa rozkładają się mniej więcej w następujący sposób:

 • Rozpatrzenie podania: 3700 koron
 • Egzamin państwowy z języka norweskiego: od 300 do 2200 koron
 • Egzamin państwowy z wiedzy o społeczeństwie norweskim: 300-1800 koron
 • Tłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego (jeśli są w innym języku niż angielski lub norweski)

Norweskie obywatelstwo dla dziecka

Za dziecko poniżej 18. roku życia, wniosek o norweskie obywatelstwo składają rodzice. Jeśli dziecko ma 12 lat, musi wyrazić zgodę na składanie takiego wniosku. 

Dziecko musi przebywać w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie dwa lata. Nie może przebywać za granicą dłużej niż dwa miesiące w roku kalendarzowym w ciągu ostatnich dwóch lat. Jeśli dziecko ma więcej niż 15 lat, wraz z wnioskiem o obywatelstwo należy złożyć oświadczenie o niekaralności. Nie musimy nic płacić za rozpatrzenie podania o norweskie obywatelstwo dla dziecka. 

Gdy składamy wniosek dla naszych dzieci, oprócz tych dokumentów, potrzebne są nam jeszcze dodatkowe dokumenty:

 • Zaświadczenie, że dziecko uczęszcza/ło do szkoły (dotyczy dzieci w wieku 6-16 lat)
 • Zgoda obojga rodziców (rodzice muszą podpisać wniosek dziecka i przyjść na spotkanie z dokumentami potwierdzającymi tożsamość)

Więcej informacji na temat obywatelstwa norweskiego dla dziecka znajdziesz tu

Norweski paszport

Norweski paszport

Norweski paszport można uzyskać dopiero po otrzymaniu norweskiego obywatelstwa. Paszportu nie otrzymasz automatycznie. Musisz złożyć o niego wniosek.

Zanim to zrobisz, musisz mieć osobisty numer identyfikacyjny, wydany przez norweską administrację podatkową, czyli tzw. D-nummer (zwany też numerem identyfikacyjnym albo numerem personalnym). Więcej informacji na jego temat znajdziesz tu. Składając wniosek o paszport musisz również przedstawić list, który potwierdzi norweskie obywatelstwo.

Wniosek składasz osobiście w norweskiej Politiet. Na wizytę w biurze paszportowym musisz się wcześniej umówić (możesz to zrobić na tej stronie). Wystarczy podać swój kod pocztowy, a wyszukiwarka wskaże nam najbliższe miejsce, gdzie możemy złożyć wniosek o paszport.

Informacje dotyczące norweskiego paszportu

 • Wniosek o paszport w Norwegii składamy osobiście
 • Podczas wizyty zostanie zrobione zdjęcie do paszportu
 • Koszt paszportu to 1300 NOK

Pytania dotyczące norweskiego obywatelstwa:

Artykuł ma charakter informacyjny. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby wszystkie publikowane informacje były rzetelne i aktualne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji obowiązujących przepisów prawnych.

Dlaczego warto zaufać Monito?

Prawdopodobnie dobrze wiesz, jak dużo kosztuje wysyłanie pieniędzy za granicę. W 2013 roku z tym problemem postanowili zmierzyć się założyciele Monito — François, Laurent i Pascal, którzy stworzyli porównywarkę międzynarodowych przelewów.

Obecnie około 8 milionów użytkowników co roku korzysta z porównywarki Monito oraz naszych recenzji i poradników. Nasze rekomendacje są poparte milionami danych i dziesiątkami testów eksperckich, dzięki czemu możesz bez obaw podejmować najlepsze decyzje.

Dowiedz się więcej
 • Monito cieszy się zaufaniem ponad 15 milionów użytkowników na całym świecie.

 • Eksperci Monito spędzają godziny na sprawdzaniu i testowaniu serwisów transferowych.

 • Prowizje afiliacyjne nie mają wpływu na naszą niezależność.

Monito.com

Global Impact Finance Ltd
Avenue de Montchoisi 35
1006 Lozanna
Szwajcaria

Informacja o linkach afiliacyjnych
Zamiast banerów reklamowych i opłat za dostęp (paywall), Monito zarabia dzięki linkom afiliacyjnym kierującym do różnych serwisów transferowych prezentowanych na naszej stronie internetowej. Chociaż robimy wszystko, aby znaleźć najlepsze oferty na rynku, nie jesteśmy w stanie wziąć pod uwagę wszystkich dostępnych usług. Nasza szeroka gama zaufanych partnerów afiliacyjnych umożliwia nam przedstawianie szczegółowych, bezstronnych i skutecznych rozwiązań dotyczących wszystkich rodzajów pytań i problemów konsumenckich. Dzięki temu możemy odpowiadać na potrzeby naszych użytkowników i wskazywać odpowiednie serwisy transferowe, dopasowane do ich potrzeb (z korzyścią dla każdej ze stron). Chociaż dzięki niektórym linkom zarabiamy na prowizjach, fakt ten nigdy nie wpływa na niezależność i rzetelność naszych opinii, rekomendacji i ocen.