"

Opłata za wymianę waluty: co to jest i jak to zminimalizować?

Co roku płacone są niezauważalnie przez migrantów miliardy w opłatach za transfer walut. Dowiedz się tutaj, jak je rozpoznawać oraz jak ich unikać.


Napisane dla ciebie przez ekspertów z Monito

Co najpierw musisz wiedzieć

Czym jest opłata za wymianę waluty?


Za każdym razem, kiedy wymieniasz jedną walutę na inną, bank lub operator transferu pieniędzy (taki jak Moneygram) może nałożyć opłatę za wymianę waluty. Różnica pomiędzy kursem wymiany, który decyduje się on zastosować oraz realnym kursem walutowym na rynku, stanowi opłatę za wymianę waluty.

Oznacza to, że operator oferuje nam mniej interesujący kurs wymiany niż ten, jaki uzyskuje on na rynku. W ten sposób generuje on swój zysk.

Taka opłata za wymianę waluty jest często niewidoczna dla niewprawnego oka.

Jak obliczyć opłatę za wymianę waluty?

Powiedzmy, że przesyłasz funty brytyjskie (GBP) na swój polski rachunek bankowy w złotych (PLN).

Po pierwsze należy dowiedzieć się, jaki jest kurs wymiany stosowany przez wybranego Operatora Transferu Pieniędzy. Oto przykład z serwisu  
Sami Swoi:


The Opłata za wymianę waluty w serwisie Sami Swoi. 

Zauważamy, że wyświetlają oni na swoim kalkulatorze online kurs wymiany walut. Oferują 5.2200 PLN za 1 GBP.

Po drugie należy znaleźć międzybankowy kurs wymiany dla GBP/PLN. Jest to kurs, według którego banki wymieniają różne waluty między sobą. Aktualny lub dzienny kurs walut można znaleźć na stronach konwertorów walut takich jak Oanda lub XE.com. Dzisiaj, 24 listopada 2014 r. wynosi on 5.30966 PLN/EUR.

Zauważ: choć liczba ta wydaje się na początku mała i nieistotna, to jednak każda cyfra jest ważna jeśli chodzi o kurs wymiany.

Jesteśmy teraz w stanie policzyć opłatę za wymianę waluty nakładaną przez Operatora Transferu Pieniędzy:

1 - ( Międzybankowy kurs wymiany  / kurs operatora transferu ) * 100 = Opłata za wymianę waluty (%)
1 - ( 5.30966 / 5.2200) * 100 = 1,7176%
Należy pamiętać, aby odjąć 1 i pomnożyć przez 100, aby otrzymać procent.

Widzimy, że kurs wymiany stosowany przez tego Operatora Transferu Pieniędzy wynosi 1.7176%.

Jeśli zastosujemy tę opłatę (%) do kwoty, jaką chcemy przesłać do Polski z Wielkiej Brytanii zobaczymy, że płacimy opłatę za wymianę waluty równą 200*1.7176 = 3.4352 GBP.

Jeśli dodamy teraz opłatę ryczałtową wynoszącą 2.99 GBP widzimy, że całkowita opłata za transfer: 3.4352+2.99 = 6.4252 GBP albo 3.12% przesłanej kwoty jest większa, niż podwójna zadeklarowana stawka wynosząca 2.99 GBP.

Reasumując

Opłata ryczałtowa za transfer: 2.99 GBP
Opłata za wymianę waluty: 3.4352 GBP
Faktycznie płacona opłata całkowita: 6.4252 GBP

Co z tym zrobić?

Jak mogę zmniejszyć opłatę za wymianę waluty, którą płacę przy regularnym transferze?


Teraz, kiedy wiem, czym jest opłata za wymianę waluty oraz ile ona wynosi: W jaki sposób mogę uniknąć płacenia tak wysokich kosztów za przeliczanie walut?

Pierwszym krokiem jest świadomość tych kosztów oraz tego, kiedy są one naliczane i jak je rozpoznawać. Kolejnym krokiem zaś porównanie kursów wymiany walut oferowanych przez operatorów transferu pieniędzy.

Ale porównywanie różnych opłat za przelewy i opłaty wymiany walut u kilkunastu operatorów transferu pieniędzy może być bardzo denerwujące! Dlatego stworzyliśmy porównywarkę, która zestawia wszystkich operatorów transferu pieniędzy i daje Ci jasny obraz kosztów. Opłata ryczałtowa i opłata za wymianę waluty wliczona jest w porównaniu.

Nie wahaj się i spróbuj tutaj !


Have a look at our guide collection !