Stop overpaying when you send money abroad Compare all your options now

Przelewy i trendy na rynku

remittances-market-trendsWszystko o przelewach, ich wpływie na rozwijające się kraje oraz o trendach na rynku.

Przekazy pieniężne stanowią koło ratunkowe dla wielu milionów rodzin w krajach globalnego Południa, jak również globalne możliwości biznesowe. Jako że krajobraz na rynku przelewów szybko się rozwija, zakłócany przez nowe technologie i modele biznesowe, w sekcji tej będziemy się dzielić naszymi obserwacjami i analizami popartymi danymi porównawczymi TawiPay.


Close